Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollapersoona muissa lauseasemissa > § 1358 Nollaketju: Jos ei ole ystäviä, se on oma vika

§ 1358 Nollaketju: Jos ei ole ystäviä, se on oma vika

Missä tahansa lauseenjäsentehtävässä oleva nolla voi olla avoin, jos samassa yhteydessä on muita nollasubjektilauseita. Silloin muutkin nollat ymmärretään avoimiksi ja kaikki nollat keskenään samatarkoitteisiksi. Tällaisia eri lauseenjäsentehtävissä olevien nollien ketjuja on yhdyslauseissa (a) (» § 1351) sekä muissa tekstuaalisesti yhteen kuuluvissa jaksoissa (b). Nollaketjuun voi osallistua mm. ilman täydennystä oleva adpositio (c). Esimerkkeihin on lisätty nollat sijataivutuksineen.

(a)
Mutta jos 0:lla ei ole sitä yhtä, jonka takia 0 muut hylkäisi, 0 menettää sekä muut että sen yhden. (k) | Eeva liikkuu itse, vaikka se on sanonut, ettei 0 liikkua saa silloinkaan jos käärme on purrut 0:aa. (k) | 0:lla On niin hyvä mieli, että 0:n tekisi mieli hyppiä ilmaan, kun 0 näkee miten suomalaismiehet innostuvat. (l) | Se on 0:n oma vika jos 0 on yksinäinen, hän sanoo. (l)
(b)
Kevätaurinko paistaa. 0:n ~ 0:lla Tekee mieli ulkoilemaan. 0 Voisi ottaa vaikka eväät mukaan ja paistaa makkaraa – mutta missä? (L)
(c)
Ei sitä 0 tiedä koska vastaava tilanne sattuu 0:n eteen, – –. (l) | – Ei ne mekot paljon lämmitä 0:aa, jos opettaja on koko ajan 0:n kimpussa. (k) | Jos 0:lla ei ole malttia kierrellä vaan 0 rynnistää lyhintä reittiä kauneudestaan kuuluisan Roineen rantaan, on 0:n edessä karmea yllätys. (l)

Yksinkertainen esimerkki nollaketjusta on ehtoa ilmaiseva yhdyslause (d), jossa nollasubjektikin on aina mahdollinen. Esimerkissä (d) se, jota näytelmä järkyttää, on se joka voi lähteä. Sen sijaan esimerkissä (e) peittämistä ei tulkita ihmistä koskevaksi, vaan objekti puuttuu koska keskeistä on toiminta (» § 1362). Esimerkissä (f) samatarkoitteisuus on mahdollista (’jos joku ajattelee 0:aa, 0…’) mutta ei välttämätöntä (’jos joku yleensä ajattelee, 0…’).

(d)
Jos näytelmä järkyttää 0:aa, 0 voi lähteä kesken pois.
(e)
Jos maali peittää, 0 saa olla tyytyväinen.
(f)
Jos joku ajattelee, 0 saa olla tyytyväinen.

Adverbiaalin avoimella tulkinnalla on paljon rajoituksia. Rektioadverbiaalina nolla ei aina ole mahdollinen edes nollaketjussa: ryhmän (g) lauseiden nollia ei ole helppo tulkita samatarkoitteisiksi.

(g)
?0:ni Kannattaisi olla iloinen jos joku ihastuu 0:aani. | ?Äiti ei tykkää 0:stai jos 0i on myöhään ulkona.

Myöskään tuloslauseessa ei voi olla avointulkintaista nollaa, vaikka sen elatiivi-NP voi hyvin olla ihmistarkoitteinen: *Tällaisissa oloissa 0:sta tulee katkera. Sen sijaan lähimerkityksisessä perussubjektillisessa tulla-lauseessa nollasubjekti on mahdollinen: Tällaisissa oloissa 0 tulee katkeraksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot