Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelien käyttötapoja > § 129 Viitteitä liitteiden käytöstä kertoviin pykäliin

§ 129 Viitteitä liitteiden käytöstä kertoviin pykäliin

Liitepartikkeleiden käyttöä eri tehtävissä käsitellään pääosin tämän kieliopin muissa luvuissa. Asetelma 68 esittää tiivistäen liitepartikkelien käyttötavat ja niiden tärkeimmät käsittelykohdat.

Asetelma 68: Liitepartikkeleiden käyttö
  Esimerkki Käsittelykohta (luku ja §)
kin, ‑kAAn fokus- ja asteikkopartikkelina Hänkin toi korin. Hän ei tuonut koriakaan. Partikkelit: » § 842843
  Eikö ookkin söpö? Miten kaunis hän onkaan! Kysymykset: » § 16941696; Affektiset konstruktiot ja keinot: » § 1713
  Kokeilekin tätä! Imperatiivi ja muut direktiivit: » § 16721673
  Mua ei kiinnosta tää asia pätkääkään! Kielto ja kielteiset ilmaukset: » § 1636; Affektiset konstruktiot ja keinot: » § 1722
kin hakukysymyksissä Oliko siellä montakin kuulijaa? Kysymykset: » § 1685
kO kysymyspartikkelina Onko se tullut? Se se oli? Kysy, joko se on valmis. Kysymykset: » § 1679, 16841685, 16891693, 16981700, 17051706
hAn, ‑pA, ‑s sävypartikkelina Tulehan tänne. Tulepa heti. Tules viivana. Yritän uudestaan. Partikkelit: » § 829838; Imperatiivi ja muut direktiivit: » § 16721673
hAn kysymyksissä Tuleekohan tästä mitään? Kysymykset: » § 16961697, 1705
kA konjunktiona En tiedä en välitäkään tietää. Partikkelit: » § 813, 817
kA lausumapartikkelina En tule!  

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot