Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalit, joilla on pronominin ja substantiivin piirteitä > § 776 Miljoona ja muut isot luvut

§ 776 Miljoona ja muut isot luvut

Sanat miljoona, miljardi jne. muodostavat lukumäärän ilmauksia kuten muutkin numeraalit (a), mutta objektina ne saattavat olla genetiivissä (b) (» § 779).

(a)
Tänä vuonna Jyväskylä saa osaamiskeskushankkeelle miljoona markkaa. (l)
(b)
Kaupunki olisi saanut verkon myynnistä vajaan miljoonan markkaa, mutta summalla kaupunki olisi lunastanut Revon Sähkön osakkeita. (l)

Yksinään miljoona, miljardi jne. esiintyvät myös tarkoittaen rahasummaa: miljoona ’miljoona euroa ~ kruunua’ tms. Tällöin genetiivi on totaaliobjektin odotuksenmukainen sija, sillä sanaa käytetään kuten selviä substantiiveja kymppi, viisikymppinen, satanen, tonni (c) (» § 791). Ero numeraalikäyttöön ei kuitenkaan ole jyrkkä.

(c)
Kangasala ja Nokia lainaavat yhtiölle miljoonan. (l) | Opisto on aikaisemmin tarjonnut kiinteistöstä tasan miljoonan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot