Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yhteinen lausekkeen edussana tai täydennys > § 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

§ 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

Täydennys voi olla yhteinen määrää ilmaisevissa rinnasteisissa lausekkeissa. Lukusanan tapauksessa ei ole saman sijan vaatimusta, esim. tein maalin ja syötin kaksi [maalia] (a). Toinen mahdollisuus on yhteinen elatiivisijainen täydennys (b).

(a)
Alhaisin äyrinhinta oli Kauniaisten 15 ja korkein Karkkilan 20 penniä. (l) | NHL:ssä olen päässyt jäälle kahtena kautena yhteensä 18 ottelussa. Kumpanakin vuonna tein maalin ja syötin kaksi . (l) | Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
(b)
Osan joulurekvisiitasta yhtiö ostaa ulkomailta, osan talon omat mainososastot tekevät itse. (l)

Rinnastuksissa voidaan jättää toistamatta myös postpositio, erityisesti genetiivitäydennyksen saava. Postpositio esiintyy joko jälkimmäisessä (c) tai edeltävässä lausekkeessa (d).

(c)
Lapsi asui viikolla äidin ja viikonloppuisin yleensä isän luona. | Joskus kuljen torin ja joskus hallin läpi. | Kerroin olevani pahoillani hänen , mutta onnellinen omasta puolestani. (k) | – – sotatoimia ei ole tähdätty tamiliväestöä vaan sissijärjestöä vastaan. (l)
(d)
Lapsi asui viikolla äidin luona ja viikonloppuisin isän . | Joskus kuljen torin läpi, joskus hallin . | – – minulla [ei] ole mitään Kosgeita vastaan, vaan sitä salavihkaista menettelytapaa , jolla hänen kiinnittämisensä hoidettiin suomalaisen valmentajakunnan selän takana. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot