Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Allatiivi > § 1257 Vastaanottaja, kokija ja muita abstrakteja merkityksiä

§ 1257 Vastaanottaja, kokija ja muita abstrakteja merkityksiä

Allatiivi on paikallissijoista merkitykseltään selvärajaisin; se on pitkälti lokatiivisen ja habitiivisen adessiivin tulosijainen vastine. Allatiivista paikan ja tilan ilmauksissa » § 12401246 sekä ajanilmauksissa » § 1250.

Habitiivisissa ilmauksissa allatiivilauseke merkitsee toiminnasta hyötyjää eli vastaanottajaa taikka kokijaa (» § 1247; ks. myös » § 986). Se toimii täydennyksenä mm. antaa-tyyppisten verbien ja kommunikaatioverbien yhteydessä (» § 478, 483484). Lisäksi allatiivisijaisella lausekkeella ilmaistaan kohdetta: sitä, johon asennoidutaan tai reagoidaan (» § 619).

 
Vastaanottaja, kokija:Ojensin lapselle käteni ja hymyilin. (k) | Tuossa on sinulle rahat. (k) | Hän päätti ettei kerro kenellekään mitään. (k) | Mikä sinulle tuli? (k) | – – siirto Fazerin ja UB:n kainaloon on parasta, mitä Jyväs-Hyvälle saattoi tapahtua. (l) | Nimi sopii teille. (k) | Kaikille sattuu vahinkoja. (k) | Ilma tuntui kasvoille kylmältä – –. (k) | Moikkaakse sulle (p) | Lopputyön toteutus on valokuvaajalle epätavanomainen, – –. (l) | Lukit ovat ihmiselle hyödyllisiä, – –. (l)
 
Muu kohde:allerginen tietokoneille (E) | Hunajalle persot karhut (l) | Jätkät olivat minulle kamalan vihaisia. (l)

Huom. 1. Nimityksellä kohde on voitu tarkoittaa sekä patienttiroolista objektia että hyötyjäroolista adverbiaalia: Annoin kirjan (patientti) hänelle (hyötyjä). Jälkimmäistä kutsutaan eräiden kielten kieliopeissa epäsuoraksi objektiksi.

Huom. 2. Allatiivin pääte sisältyy eräisiin leksikaalistuneisiin adverbeihin: jalkeille, (tulla) hyvilleen, osapuilleen, suunnilleen, hiljalleen, kuuluville (» § 387).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot