Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Deiksis ja anafora > Anaforan kieliopilliset keinot > Lokatiiviset ja temporaaliset proadverbit > § 1433 Internet – siellä

§ 1433 Internet – siellä

Anaforisesti käytetyt lokatiiviset proadverbit siellä, sinne jne. ovat tietyissä tilanteissa samaviitteisiä paitsi adverbilausekkeiden myös paikkaan viittaavien substantiivilausekkeiden kanssa. Usein on valinnaista, viitataanko olioon pronominilla vai proadverbilla; pro-sanan valinta osoittaa, mitä merkityspuolta edeltävässä paikanilmauksessa nostetaan esiin. Tämä ilmenee esimerkistä (a), jossa internetiin viitataan perättäisissä lauseissa sekä proadverbilla sieltä että pronominilla sitä.

(a)
Internet on jo nyt niin laaja verkko, että sieltä löytyvät kaikki yhteiskunnissa esiintyvät kummallisuudet, sitä käytetään niin hyvään kuin pahaankin. (l)

Proadverbiin verrattuna vastaavalla pronominin paikallissijaisella muodolla on yksilöivämpi sävy (b). Tämä näkyy erityisen selvästi monikollisista tapauksista; adverbillahan ei ole monikkomuotoa (c). Toisaalta paikallissijaisella pronominilla voidaan viitata tilanteeseen, lokatiivisella proadverbilla ei (d). (Muodot siinä ja siihen toimivat sekä pronominin muotoina että proadverbeina; » § 726727.)

(b)
Sain päähäni uuden ajatuksen, joka muhi siellä (~ *siinä) kauan. | Laatikon askartelee mukavasti mökillä sadepäivän puhdetyönä. Kesämökkiläiselle keittolaatikko on mainio hella. Sinne (~ siihen) kun tuikkaa kattilan illalla, niin aamukalasta palatessa puuro on valmista pisteltäväksi. (l)
(c)
Pahiten työttömyys koettelee kehitysmaita ja siellä (~ niissä) etenkin naisia. (l)
(d)
– – en väitä että rakastuin sinuun ensi silmäyksellä, vaikka niin siinä (~ *siellä) varmaankin kävi. (k) | Ville-veli kokeili New Yorkissa varmuudeksi lukon toimivuutta ja käytti aina samoja numeroita, sisarensa syntymäpäivää, niin siinä ei tullut mitään sählinkiä. (k)

Lokatiivinen proadverbi on pronominia tavallisempi esim. puhuttaessa instituutioista (e), ja usein ainoa mahdollisuus puhuttaessa abstraktista sijainnista tai ei-referentiaalisesta paikanilmauksesta kuten perillä (f).

(e)
Äitisi kannattaisi hakea töitä teatterista, siellä (~ ?siinä) hänellä olisi suuri tulevaisuus. (k) | Muuan virolainen kuntoutettavani, entinen metsäveli, liittyi Neuvostoliiton armeijaan, koska koki olevansa siellä turvassa, sinne (~ *siihen) ei etsijän käsi ulottunut. (l) | Jos tapaus menee lain piiriin, sakkoa ei voida kirjoittaa, vaan asia siirtyy tuomioistuinkäsittelyyn. Siellä ratkaistaan vahinkojen korvausvastuut. (l) | Äiti vei poikansa terveyskeskukseen ja sieltä (~ ?siitä) lääkärikeskukseen. (l)
(f)
Katso tuonne toiseen suuntaan. Siellä (~ *siinä) lentää sorsia. (k) | Pilkka meni perille ja sinne (~ *siihen) olin sen tarkoittanutkin. (k) | Omalla osuudellani yritin repiä takaa-ajajiin niin ison kaulan kuin mahdollista. Jos en olisi päässyt kärjessä matkaan, olisin yrittänyt sinne ihan väkisin, Koskivaara selvitti. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot