Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Finiittiverbittömät direktiivit > Infiniitit direktiiveissä > § 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

§ 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

Vaikka keskeiset direktiivisyyden ilmaisemisen keinot liittyvät finiittiverbin morfologiaan, on myös eräitä finiittiverbittömiä rakenteita, jotka tulkitaan määräkontekstissa direktiiveiksi. Ohjeissa ja resepteissä pelkkä passiivin VA-partisiippi ilman olla-verbiä merkitsee ilmauksen direktiiviseksi.

(a)
Nautittava ennen 11.1.96. | Ravistettava ennen käyttöä. | Suljettava varovasti. | Säilytettävä viileässä. | Pestävä 30 asteessa.

Myös MA-infinitiivin illatiivi riittää merkitsemään ilmauksen kehotukseksi (b); samalla tavalla toimivat teonnimien translatiivi- ja illatiivimuodot (c) (» § 1676):

(b)
Sinne vain metsään tarkkailemaan. (l) | Siitä vain läksyjä lukemaan. (l) | Jäähdytä hiukan ja eikun syömään! (E)
(c)
Siitä vaan taas keräys käyntiin. (L) | Lopuksi haluan sanoa kaikille, jotka miettivät lähtisikö au pairiksi vai ei, niin menoksi vaan!!! Et todella tule katumaan päätöstäsi! (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Lisäysten asema lauseessa ja vuorossa

Jälkilisäykset

Appositio

Lohkeama eteenpäin

Lauseet lisäyksinä

Parenteettiset lisäykset

Puhuttelulisäykset

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot