Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Määräisyys ja viittaaminen > Määräisyyden osoittaminen > Määräisyyden ja epämääräisyyden osoittaminen tarkenteilla > Tarkenneyhdistelmiä > § 1417 Se yks tuttu, se semmonen pallomeri

§ 1417 Se yks tuttu, se semmonen pallomeri

Samassa NP:ssä voi olla useampia tarkenteita, sekä epämääräisiä että määräisiä. Yhdistelmässä se yks (a) tarkenne se antaa ymmärtää, että tarkoitteesta on ollut aiemmin puhetta. Samalla yks kuitenkin ilmaisee, että tarkoitteen identiteetti on irrelevantti tai että sen tunnistaminen voi edellyttää puhujalta lisäselvitystä. Ilmaus sitä semmoista pallomerta (b) vetoaa yhteiseen tietoon tai keskusteluun samalla kun sana semmoista osoittaa, että tarkoite voi olla puhuteltavalle tuntematonkin. Yhdistelmä tää yks (c) osoittaa tarkoitteen tunnistamisen irrelevantiksi (yks) ja samalla tarkoitteen puhujan huomiopiiriin kuuluvaksi (tää) (huomiopiiristä » § 1424).

(a)
S: Mut minä en tunne kettää. V: No onhan teillä se yks tuttu mikä sen nimi o. Se niitten kaksospoikien isä. (p) | No en mä oo kattonukkaa vielä nin pitkälle. En mä ehtiny mull oli hirvee kiire sinne niille yksille kursseille. (p)
(b)
En tiedä teistä, mutta minä ainakin haluaisin päästä kokeilemaan sitä semmoista pallomerta. (k)
(c)
Mun pitää ens viikon torstain palauttaa tää yks typerä lännenfilmi mikä mul on ni mul o hirvee kiire nyt kääntää tää. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot