Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Itsenäiset ja tekstistä täydentyvät lauseet > § 874 Elliptiset lauseet

§ 874 Elliptiset lauseet

Ellipsin sisältävä jakso on enemmän tai vähemmän lausemainen riippuen siitä, mitkä elementit on pantu ilmi ja mitkä ei (» § 11771196). Tavallisinta ja vähiten tulkintavaikeuksia aiheuttavaa on yhteisen subjektin puuttuminen jälkilauseesta. Yhteisen osan puuttumisesta yhdyslauseen jälkiosasta käytetään nimityksiä subjektin, objektin jne. ellipsi (a) (myös nolla-anafora » § 1431) ja finiittiverbin ellipsi (b) (» § 1187).

(a)
Kesänaapuriemme nuorin tyttö vietti kesiä Saksassa ja jäi sinne naimisiin. (k) | Saatiin katiskasta hauki ja paistettiin uunissa.
(b)
Vain yö tanssi hame hulmahdellen taivaalla ja Töölönlahti tuoksui, ja hienokseltaan myös elokuu , – –. (k) | Dublinissa tutustutaan liikennepoliittisiin näkemyksiin ja Lontoossa tiehankkeiden yksityiseen rahoitukseen. (l)

Varsinkin polaarisissa rinnastuksissa jälkijaksot saattavat olla hyvinkin niukkoja (c). Tietyt ellipsityypit ovat mahdollisia myös päälausetta seuraavissa alisteisissa lauseissa (d) sekä yli virkerajan (e), keskustelussa yli puhujanvaihdoksen (f).

(c)
Hän ei tehnyt ehdotusta vaan esityksen. | Heillä oli tyttäriä, mutta ei poikia. (l)
(d)
Ne vain puhuivat, vaikka eivät ymmärtäneet mistään mitään. (k)
(e)
Hän oli jo ovella, kun Armi kysyi, oliko hän saanut luotsipiiristä töitä. Aulis sanoi saaneensa , mutta lisäsi, että kyse oli vain väliaikaisesta työstä. (k)
(f)
A: Siis se vissiin joutuu ajaan ihan mielettömästi.
B: No sehän saa olla taksikuskina.
A: Niin, ei pääse mihinkään liikkumaan. (p)

Vertailua ilmaiseva kuin-jakso on tavallisesti elliptinen: siinä esitetään vain verrattavasta eroava(t), kontrastoitavat osa(t). Kuin-jaksoon voi sisältyä lauseke, lausekkeen osa tai useampia lausekkeita (g). Hallitsevassa jaksossa ei aina ole ilmipantua vertailtavaa, vaan se saattaa olla implisiittinenkin (h) (» § 1174).

(g)
Kuitenkin Nokian toisen kolmanneksen tulos oli samalla tasolla kuin se oli vuoden ensimmäisellä kolmanneksellakin. (l) | Rintojen silikonitäytteet yhtä turvallisia kuin muutkin implantit. (E)
(h)
Uudesta saunasta ei näkynyt vielä merkkiäkään. Kaikki oli kuin viimeksi. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot