Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Affektiset konstruktiot ja keinot > Eksklamatiiviset lausumat > Väitelauseet ja affektisuus > Kvanttorien ja kiellon vahvistimet > § 1722 Kielto: ei kiinnosta pätkääkään, ei missään nimessä

§ 1722 Kielto: ei kiinnosta pätkääkään, ei missään nimessä

Kieltolauseeseen ja kieltoon ylipäänsä liittyy usein jokin affektinen elementti: kieltoa vahvistamaan käytetään polaarisia vahvistussanoja (» § 1634). Vahvistussanat, joihin liittyy fokuspartikkeli ‑(kA)An, korostavat asteikon alkupäätä: ei alkuunkaan, lainkaan, missään tapauksessa, suinkaan, yhtään. Kiellon vahvistimet ovat useissa syntaktisissa funktioissa: substantiivin ja pronominin määritteinä (a) sekä adverbiaaleina ja osmina (b–c). Joillakin kiellon vahvistimiksi kiteytyneillä ilmauksilla ei ole vastaavaa myönteistä ilmausta (c). Keskustelussa esim. voimakasta samanmielisyyttä ilmaiseva vuoro voi muodostua kieltosanasta ja sen vahvistimista (d). Lausumassa voi olla useampi kuin yksi kieltoa vahvistava lauseenjäsen (a).

(a)
En ole koskaan huomannut sillä sanalla olevan mitään tarkoitusta, – –. (A) | Jos pistää meidän talossa niin rei’ittämään niin perkele minä en kuuntele yhtään mitään. (p)
(b)
Sisar ei käsittänyt lainkaan, kaikki oli sen mielestä normaalia. (k) | Budjetissa kirjastolle esitettyä määrärahaa ei ole pidetty alkuunkaan riittävänä. (L) | Kanerva ei pidä kysymystä tällä hetkellä millään muotoa ajankohtaisena. (l) | Lasse: Saaraankohan me tänään tää eres valmiiks? Vesa: Ei missään nimessä tänään saada ku pikkusen alotettua. (p; Tekoniemi 1998)
(c)
Kuoleman jälkeisistä asioista en ole pätkääkään kiinnostunut. (l) vrt. Olen kiinnostunut kuolemanjälkeisistä asioista *pätkän. | Molempien kertomusten aihe on ahneus – yksi klassisista kuolemansynneistä, joka ei ole menettänyt tippaakaan ajankohtaisuuttaan.
(d)
T: Sullahan ei tosiaan oo mitääv (.) varmistuksia siellä. [mökillä]
L: Ei minkään valtakunnan. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Yleistä

Määräisyyden osoittaminen

Deiksis ja anafora

Deiksis

Indeksaalinen, deiktinen, korrelaatti ja tulkintapohja

Lauseiden välinen ja lauseen sisäinen anafora

Anaforan kieliopilliset keinot

Anaforan merkityssuhteita

Tilanneviitteisyys

Toistuvat viittaukset eli referentiaalinen ketju

Lauseensisäinen anafora: refleksiiviset ainekset

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot