Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Nollapersoona > Nollasubjekti > Nollasubjektilauseen rakenne > § 1350 Ei subjektia, jotain sen paikalla

§ 1350 Ei subjektia, jotain sen paikalla

Nollasubjektilauseessa on yleensä subjektin paikalla eli teemapaikassa lauseke, jonka tarkoitteesta lauseessa sanotaan jotakin. Se on lauseen alussa (a), tai sitä edeltää toinen jäsen (b) (» § 13721373; sanajärjestyksen vaikutuksesta nollan tulkintaan » § 1362).

(a)
Tämän oven saa helposti auki. | Täällähän jäätyy.
(b)
Ei noin voi sanoa. | Tarkeneeko siellä hameessa? | Mitä tuohon nyt voisi enää lisätä?

Teemapaikassa voi olla partikkeli sitä, jos lauseessa ei ole nominaalista teemaa. Partikkeli voi aloittaa itsenäisen lauseen, joka muuten jäisi verbialkuiseksi (c). Jos lause alkaa verbillä tai toisella nominaalisella lausekkeella, partikkeli osoittaa, että tämä saa esikentälle ominaisen tulkinnan (d) (vrt. passiivi » § 1317).

(c)
Maanantai-illan Marina rentoutui kavereidensa kanssa pelaamalla lentopalloa.”Sitä lihoo liikaa, jos vain lukee ja syö suklaata.” (L) | Sitä haluaa joskus koskea että tuntee miten lämmin toinen on, Hanna sanoi. (k)
(d)
– Tällaiseenkin tilaisuuteen sitä joutuu, ihmettelee eräs osallistujista – –. (l) | Vappu tulossa ja antibioottikuuri päällä. Uskaltaako sitä ottaa edes samppanjalasillista? (l) | – Kun on koko elämänsä ollut sirkuksessa, ei sitä osaa muutakaan tehdä, Anna todistaa, – –. – Aamulla sitä herää kylmässä ja pimeessä asuntovaunussa, kun läheskään joka paikassa ei saada sähköä. (l)

Myös proadverbi tässä esiintyy nollapersoonalauseen teemapaikassa. Se ei ensisijaisesti viittaa puhujan olinpaikkaan vaan implikoi, että sanottu koskee erityisesti puhujaa:

(e)
– En ole saanut vielä virallista ilmoitusta. Uskaltaako tässä vielä sanoa yhtään mitään. (l) | Sen tässä tietysti on huomannut, ettei mitään sellaista kuin todellisuus ole olemassakaan. (k) | – Tässähän on saanut halata naisia koko päivän. (l) [menestyksestään onniteltava urheilija]

Nollasubjektilause on yleisesti teematon silloin, kun nollan mahdollistaa yhdyslauseen laatu, ja yleensäkin sivulauseissa (f) (» § 1358). Tyypillinen teematon nollasubjektilause alkaa konditionaalimuotoisella mentaalisella verbillä, jolla on lauseobjekti (g) (» § 1353).

(f)
On niin kaunis ilta, ettei jaksa olla sisällä. (k)
(g)
Luulisi miehen hukkuvan ihailijakirjeisiin, mutta ei. (L) | – Ei uskoisi että äiti on aikuinen, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot