Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalit, joilla on pronominin ja substantiivin piirteitä > § 776 Miljoona ja muut isot luvut

§ 776 Miljoona ja muut isot luvut

Sanat miljoona, miljardi jne. muodostavat lukumäärän ilmauksia kuten muutkin numeraalit (a), mutta objektina ne saattavat olla genetiivissä (b) (» § 779).

(a)
Tänä vuonna Jyväskylä saa osaamiskeskushankkeelle miljoona markkaa. (l)
(b)
Kaupunki olisi saanut verkon myynnistä vajaan miljoonan markkaa, mutta summalla kaupunki olisi lunastanut Revon Sähkön osakkeita. (l)

Yksinään miljoona, miljardi jne. esiintyvät myös tarkoittaen rahasummaa: miljoona ’miljoona euroa ~ kruunua’ tms. Tällöin genetiivi on totaaliobjektin odotuksenmukainen sija, sillä sanaa käytetään kuten selviä substantiiveja kymppi, viisikymppinen, satanen, tonni (c) (» § 791). Ero numeraalikäyttöön ei kuitenkaan ole jyrkkä.

(c)
Kangasala ja Nokia lainaavat yhtiölle miljoonan. (l) | Opisto on aikaisemmin tarjonnut kiinteistöstä tasan miljoonan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot