Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > jouko-ittain, vino-ttain > § 380 (i)ttAin tavan adverbeissa

§ 380 (i)ttAin tavan adverbeissa

Valtaosa substantiivikantaisista (i)ttAin-johdoksista on merkitykseltään distributiivisia tavan adverbeja. Ne ilmaisevat verbin kuvaaman aktiviteetin tai siihen osallistuvan entiteetin jakautumista (i)ttAin-johdoksen kantasanan usean tarkoitteen kesken. Tämä tarkoitejoukko on joko rajattu tai rajaamaton.

 
Lado riisi-kasvisseos ja juustoraaste kerroksittain uunivuokaan. (l) | Allas- ja saunaosastoa voi vuokrata perheittäin tai pienryhmittäin sopimuksen mukaan. (l) | Uudella cd-romilla matkailuyritykset löytyvät alueittain, paikkakunnittain ja toimialoittain. (l) | Maku vaihtelee lajikkeittain makeahkoista happamiin. (l)

Distributiivisuus voi koskea myös aikaa:

 
Valuuttakurssiriskeistä, johdannaisista ja tuloslaskelmasta valvoja saa tietoa kuukausittain, valuuttariskeistä jopa päivittäin. (l) | – – kuivuus on jaksoittain toistuvaa Afrikan sarven maissa – –. (l)

(i)ttAin-johdosten merkityksen distributiivisuus on yleensä toisenlaista kuin ajankohtaa ilmaisevilla isin-adverbeilla (» § 378): isin-johdos ilmaisee ajankohdan, jolloin tapahtuma aina toteutuu (esim. päivisin), (i)ttAin-johdos taas ajanjakson, jonka välein tapahtuma säännöllisesti esiintyy (päivittäin) tai sitä tarkastellaan: 67000 kuolee vuosittain puoskaroituun aborttiin (l) (toistuvuuden adverbeista » § 651).

Joskus ilmaisun distributiivisuuteen sisältyy kantasanasta johtuen satunnaisuuden, hetkellisyyden tai vähittäisyyden sävy:

 
ajoittain, asteittain, hetkittäin, nykäyksittäin, paikoittain, pätkittäin, tipoittain, vähittäin

Huom. Distributiivisilla (i)ttAin-johdoksilla on esim. seuraavanlaisia ilmaisuvaihtoehtoja: kulauksittain ~ kulaus kerrallaan, maittain ~ maakohtaisesti, kouluittain ~ koulu koululta, kausittain ~ kausiluontoisesti, päivittäin ~ joka päivä, viikoittain ~ (säännöllisesti) joka viikko ~ viikon välein.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Yleistä

Sanan hahmo

Johto-opin käsitteitä

Muuta sananmuodostusta

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot