Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet > Semanttisia suhteita > Disjunktiiviset suhteet: tai, vai, eli, muuten > § 1100 Konnektiivit muuten ja muutoin

§ 1100 Konnektiivit muuten ja muutoin

Kielteisen ehdon merkitys sisältyy myös sanan muuten tai muutoin sisältäviin disjunktiivisiin ilmauksiin, joissa voi olla lisäksi konjunktio tai. Tavallisesti ilmauksissa esitetään ensin tapahtuvaksi toivottu tai vaadittu asiaintila (Sateen täytyy loppua) ja muuten-sanalla alkavassa jälkilauseessa, mitä tapahtuu ellei asiaintila toteudukaan (muuten emme voi lähteä).

(a)
Tappioiden on loputtava ensi vuoden aikana, muuten menetämme lopullisesti etsikkoaikamme. (l) | – – kosteusvoiteissa on oltava vähintään suojakerroin 15, muuten niiden teho ihon vanhenemista ja ryppyjä vastaan on olematon. (l) | On myös tärkeätä aktivoida sponsorointitoiminta tai muuten ennakoitua hyötyä ei saada, – –. (l) | Antakaa rahaa tai muutoin sukulaisesi ovat vaarassa, – –. (l)

Muissakin kuin välttämättömyyden ilmauksissa muuten ja muutoin ilmaisevat vaihtoehtoisuutta. Tosin tällöin mukana ei ole ehdon merkitystä.

(b)
Herkkupöydässä kaikki onkin herkullista, muuten se ei ansaitse tulla nimetyksi herkkusuun eli gourmetin mukaan. (l) | Enää ei tarvita kuin positiivista suomalaista omanarvontuntoa, muutoin kaikki edellytykset paremmalle työllisyydelle ovat olemassa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Yleistä

Lausekkeiden, sanojen tai sananosien rinnastus

Lauseiden rinnastus ja lisäys

Semanttisia suhteita

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot