Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat > Liitepartikkelit > Liitepartikkelien käyttötapoja > § 129 Viitteitä liitteiden käytöstä kertoviin pykäliin

§ 129 Viitteitä liitteiden käytöstä kertoviin pykäliin

Liitepartikkeleiden käyttöä eri tehtävissä käsitellään pääosin tämän kieliopin muissa luvuissa. Asetelma 68 esittää tiivistäen liitepartikkelien käyttötavat ja niiden tärkeimmät käsittelykohdat.

Asetelma 68: Liitepartikkeleiden käyttö
  Esimerkki Käsittelykohta (luku ja §)
kin, ‑kAAn fokus- ja asteikkopartikkelina Hänkin toi korin. Hän ei tuonut koriakaan. Partikkelit: » § 842843
  Eikö ookkin söpö? Miten kaunis hän onkaan! Kysymykset: » § 16941696; Affektiset konstruktiot ja keinot: » § 1713
  Kokeilekin tätä! Imperatiivi ja muut direktiivit: » § 16721673
  Mua ei kiinnosta tää asia pätkääkään! Kielto ja kielteiset ilmaukset: » § 1636; Affektiset konstruktiot ja keinot: » § 1722
kin hakukysymyksissä Oliko siellä montakin kuulijaa? Kysymykset: » § 1685
kO kysymyspartikkelina Onko se tullut? Se se oli? Kysy, joko se on valmis. Kysymykset: » § 1679, 16841685, 16891693, 16981700, 17051706
hAn, ‑pA, ‑s sävypartikkelina Tulehan tänne. Tulepa heti. Tules viivana. Yritän uudestaan. Partikkelit: » § 829838; Imperatiivi ja muut direktiivit: » § 16721673
hAn kysymyksissä Tuleekohan tästä mitään? Kysymykset: » § 16961697, 1705
kA konjunktiona En tiedä en välitäkään tietää. Partikkelit: » § 813, 817
kA lausumapartikkelina En tule!  

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Liite ja syntagmaattinen sulauma

Liitepartikkelit

Syntagmaattiset sulaumat ja kliittistyminen

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot