Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Passiivi ja passiivimaiset rakenteet > Yksipersoonainen passiivi > Passiivin monikollisuus > § 1323 Ensisijaisesti, ei kirjaimellisesti monikollinen

§ 1323 Ensisijaisesti, ei kirjaimellisesti monikollinen

Yksipersoonainen passiivi sallii aina monikollisen tulkinnan (yhteen tekijään viittaavasta käytöstä » § 1325). Monikkotulkinnan ensisijaisuus näkyy predikatiivin monikollisuudesta; sijana on partitiivi (a), joskus nominatiivi (b), kuten monikollisen ilmisubjektinkin yhteydessä (» § 946).

(a)
Ollaan ulkopoliittisia jänishousuja, kun ei enää ole Kekkosta. (l) | Turkissa ollaan nyt yksimielisiä politiikasta; turkkilaiset ovat tyytyväisiä. (l)
(b)
Siihen ollaan valmiit kaatamaan valtava määrä rahaa – –. (l)

Monikollista tulkintaa osoittavat myös sellaiset implisiittistä subjektia koskevat tavan adverbiaalit kuin sankoin joukoin ja joukoittain:

(c)
Ammattiyhdistysjohtajat uskovat kuitenkin, että rivit ovat jälleen koossa ja yleislakkokehotusta noudatetaan sankoin joukoin. (l)

Vaikka kieliopillinen muoto viittaa siihen, että puhe on useammista, kyseessä voi olla yksikin henkilö; tämä on tavallista esim. tieteellisessä tekstissä (d). Se, että tarkoitetaan yhtä tiettyä henkilöä, on kuitenkin mahdollista osoittaa predikatiivin yksikkömuotoisuudella (e).

(d)
Vaurion väitöskirjassa tarkastellaan lukiolaisten sanapäättelyä silloin kun he lukevat englanninkielistä tekstiä. – – Tutkimuksessa oltiin erityisesti kiinnostuneita siitä, mihin lukioikäinen perustaa päättelynsä, – –. (E)
(e)
Ollaanpas sitä tärähtäneen näköinen. (E) | RaivoHärkä, ollaanpas sitä niin asiantuntijaa. (E) | Aamun sarastaessa Leevi Sytky huomasi, että sitä ollaan peto nyt. (k)

Huom. Predikatiiviadverbiaali on yleensä yksikössä: ollaan hienona. Predikatiiviadverbiaali ei muutenkaan systemaattisesti kongruoi (» § 12861288).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Yleistä

Yksipersoonainen passiivi

Monipersoonaiset passiivit

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot