Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Aspekti > Verbiliitto ja lauseen aspekti > Verbiliitto olla tekemässä > § 1519 Olla tekemässä -verbiliiton merkityksiä

§ 1519 Olla tekemässä -verbiliiton merkityksiä

Olla-verbi ja inessiivisijainen MA-infinitiivilauseke muodostavat verbiliiton, joka esittää tapahtuman progressiivisena eli jonakin hetkenä tai ajanjaksona käynnissä olevana tai olleena. Punktuaalisista verbeistä käytettynä rakenne voidaan tulkita myös ennakoivaksi (» § 1520).

Tyypillisesti olla tekemässä -rakenne kuvaa duratiivista mutta tilapäistä tapahtumaa: Olen kirjoittamassa artikkelia. Inessiivisijan ansiosta ilmaukseen sisältyy usein myös lokatiivinen merkitys: teko tai toiminta suoritetaan jossakin – mahdollisesti sille luonteenomaisessa – paikassa (a). Lause on aspektiltaan rajaamaton. Usein rakenteella ilmaistaan tilannetta, joka on käynnissä samaan aikaan kuin kun-lauseella esitetty tilanne (b).

(a)
Et kai sinä nukkumassa ollut. Oletko sairas? (k) | Nyt kumpikin seura on miettimässä kaupan mielekkyyttä. (l) | Bryssel on rakentamassa imperiumia. (l) | Missä sä olit? – – Mä olin kattomassa Kallea. (E)
(b)
Olin juuri lukemassa Forssan Lehden oheisjuttua Liesjärven puiston eläimistöstä, kun puhelin soi. (k) | Hän oli pelaamassa koripalloa, kun kaksi nuorukaista yritti ryöstää hänet – –. (k)

Rakenteeseen olla tekemässä sisältyy usein tarkoituksellisuuden implikaatio: jokin on tai jossakin ollaan tiettyä tarkoitusta varten (c). Tällaisissa ilmauksissa on tyypillisesti intransitiivinen verbi, jonka subjekti on epäagentiivinen. Tarkoituksellisuuden implikaation ansiosta ilmauksessa voi esiintyä sellainenkin verbi, jollaista rakenteessa ei muutoin käytetä (d).

(c)
– – vaatteeni ovat narulla kuivumassa savivellin jälkeen. (k) | – – pojalla oli sauna lämpiämässä, – –. (k) | Nytkin voisin mieluummin olla punkassa lepäämässä. (l)
(d)
Toinen [uppopallopelin] maalivahdeista on korin päällä levyttämässä ja toinen on pinnalla hengittämässä, jonka jälkeen hän menee vaihtamaan pohjassa olevan maalivahdin pois. (E) vrt. ?Hän on hengittämässä.

Eräissä tapauksissa voi olla-verbin sijasta olla muukin verbi: Pyykki on ~ roikkuu narulla kuivumassa.

Tarkoituksellisuuden implikaatio sisältyy verbiliittoon myös silloin, kun se ilmaisee mukana oloa jossakin subjektin tietoista ponnistelua edellyttävässä tapahtumassa:

(e)
Haluatko olla mukana kehittämässä Helsinkiä? (E) | Jouni Simola on pelaajana ollut voittamassa kahta SM-kultaa ja valmentajana hän on ollut saavuttamassa SM-hopeaa ja pronssia. (l)

Olla -mAssA ‑verbiliittoa ei yleensä voi käyttää tilaa kuvaavista verbeistä: *Mökkini on sijaitsemassa Kerimäellä; *Hän on rakastamassa minua; *Taas on tuulemassa (» § 1504); kuitenkin olla olemassa on merkitykseltään erikoistunut kiteymä: Onko joulupukki olemassa? Rakenteessa voivat esiintyä sijaintia ilmaisevat asentoverbit kuten istua, seisoa, maata, mutta ne eivät olekaan tyypillisiä tilaverbejä (» § 1502):

(f)
Joskus, kun tulin iltavuorosta, ne oli istumassa kolmistaan keittiön pöydässä kuuman fondue-kattilan ympärillä. (k) | SDP:n Antero Kekkonen (seisomassa oik.) piikitteli kokoomusedustajaa panimointressien huomioon ottamisesta. (l) | Hannu oli makaamassa olohuoneen sohvalla ja ei tuntunut vieläkään tajuavan tästä maailmasta mitään. (E)

Huom. Verbeistä tulla, mennä, lähteä käytetään MA-infinitiivin inessiivin sijasta yleensä verbikantaista substantiivijohdosta tulossa, menossa, lähdössä. Käynnissä olevaa – tai tulevaakin – tilannetta ilmaistaan myös kiteytyneillä ilmauksilla, joissa olla-verbin ohessa on verbikantainen tilan adverbi meneillään, tekeillä, valmisteilla, kehitteillä jne. (» § 393).

 
Niillä on menossa harjoitukset, – –. (k) | Gaius oli siis menossa naimisiin, – –. (k) | Olet tulossa hänen luotaan. (k) | En kuule ehdi nyt kommentoimaan, olen lähdössä lentopallotreeneihin Kaukajärvelle. (l) | Ja nyt meneillään oli laitoksella hyvinkin tyypillinen prosessi: syntipukin etsiminen. (k) | Ilkka kertoi että sinulla on uusi kirja tekeillä. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Yleistä

Aspektuaaliset tilannetyypit

Verbi ja lauseen aspekti

Keston ilmaus ja lauseen aspekti

Verbiliitto ja lauseen aspekti

Aspektin ja kvantiteetin suhteesta

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot