Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Finiittiverbittömät direktiivit > Infiniitit direktiiveissä > § 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

§ 1675 Suljettava varovasti, ja eikun syömään

Vaikka keskeiset direktiivisyyden ilmaisemisen keinot liittyvät finiittiverbin morfologiaan, on myös eräitä finiittiverbittömiä rakenteita, jotka tulkitaan määräkontekstissa direktiiveiksi. Ohjeissa ja resepteissä pelkkä passiivin VA-partisiippi ilman olla-verbiä merkitsee ilmauksen direktiiviseksi.

(a)
Nautittava ennen 11.1.96. | Ravistettava ennen käyttöä. | Suljettava varovasti. | Säilytettävä viileässä. | Pestävä 30 asteessa.

Myös MA-infinitiivin illatiivi riittää merkitsemään ilmauksen kehotukseksi (b); samalla tavalla toimivat teonnimien translatiivi- ja illatiivimuodot (c) (» § 1676):

(b)
Sinne vain metsään tarkkailemaan. (l) | Siitä vain läksyjä lukemaan. (l) | Jäähdytä hiukan ja eikun syömään! (E)
(c)
Siitä vaan taas keräys käyntiin. (L) | Lopuksi haluan sanoa kaikille, jotka miettivät lähtisikö au pairiksi vai ei, niin menoksi vaan!!! Et todella tule katumaan päätöstäsi! (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot