Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Yhdyssanat > Määritysyhdyssanat > Määriteosan muoto > Yhdysosien kongruenssi > § 420 Kongruenssin esiintymisympäristöjä

§ 420 Kongruenssin esiintymisympäristöjä

Yhdyssanan saamat kieliopilliset tunnukset kiinnittyvät edusosaan ja yleensä vain siihen. Harvinaisempaa on, että määritysyhdyssanan osat kongruoivat eli että määriteosa saa samat tunnukset kuin edusosakin ja taipuu siten edusosan mukana (kongruenssista » § 1267–). Yhdysosien kongruenssi koskee osaa adjektiivialkuisista yhdyssubstantiiveista:

 
vanhapoika : vanhanpojan : vanhallapojalla : vanhatpojat : vanhojenpoikien : vanhoillapojilla | omatunto : omantunnon : omassatunnossa : omattunnot : omiatuntoja | uusivuosi : uudenvuoden : uuttavuotta : uutenavuotena Muita: hienosokeri, mustamulta, nuoripari, palavakivi, pitkäsiima, raskassarja, uusikuu

Yhdysosiltaan kongruoivia yhdyssubstantiiveja on satakunta sanakirjalekseemiä. Tyypillisiä alkuosia niissä ovat mm. iso‑, kuiva‑, lämmin‑, musta‑, nuori‑, oma‑, pitkä‑, puoli‑, uusi- ja vanha‑. Samanalkuisistakin yhdyssanoista jotkin saattavat olla osiltaan kongruoivia (omallatunnolla), jotkin eivät (omalääkärillä).

Joissakin kongruoivissa yhdyssanoissa määriteosan taipuminen on valinnaista: isorokko : iso(n)rokon : iso(sta)rokosta jne. Tällaisia sanoja ovat esim. isosisko, isoviha, kolmasosa, mustapippuri, omakuva, pitkäperjantai, puoliväli ja täysikuu.

Lisäksi yhdysosiltaan kongruoiviin yhdyssanoihin kuuluu joitakin adjektiivialkuisia paikannimiä ja edusosanaan etunimen sisältäviä henkilönnimiä:

 
Mustameri : Mustanmeren | Uusimaa : Uuttamaata : Uudellamaalla Isossakyrössä, Uudessakaarlepyyssä, Uuteen-Seelantiin, Vähässä-Aasiassa | Isosta-Arskasta (l), Kaunista-Veeraa

Kongruoivia eivät ole tällaiset sukunimet (Uusitalon, Iso-Anttilaa) tai instituution nimet (sanomalehti Uusimaassa).

Yhdysosiltaan kongruoivia ovat myös pronominit jompikumpi (: jommankumman) ja joku (: jonkun : jollakulla : joitakuita) (» § 103) sekä osa yhdysnumeraaleista (» § 780).

Huom. Perussanakirjassa on yhdysosiltaan kongruoivia adjektiivialkuisia yhdyssubstantiiveja hakusanoina 93 kpl, kongruoimattomia 494 kpl. Kongruoivista 47 on aina kongruoiden taipuvia ja 46 sellaisia, joissa kongruenssi ja kongruoimattomuus vaihtelevat. Jälkimmäisistä on 17:lle mainittu ensisijaiseksi taipumistavaksi kongruenssi ja 29:lle kongruoimattomuus. – Nykysuomen sanakirjassa yhdysosiltaan kongruoivia yhdyssanoja on hakusanoina 276.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

Yhdyssanan rakenne

Määritysyhdyssanat

Yleistä

Määriteosan muoto

Appositioyhdyssanat

Bahuvriihiyhdyssanat

Toistoyhdyssanat

Edusosana adjektiivi

Edusosana partisiippi tai verbi

Summayhdyssanat

Yhdyssana lausekkeen osana

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot