Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Adverbit > Adverbien merkitystehtäviä > Intensiteettisanat: melko, erityisen > § 665 Intensiteettisanat eri sanaluokkien sanojen määritteinä

§ 665 Intensiteettisanat eri sanaluokkien sanojen määritteinä

Intensiteettimääritteet määrittävät adjektiiveja (a) sekä tavan, ajan, paikan ja määrän adverbeja (b). Lisäksi ne määrittävät kvanttoripronomineja moni, monta, harva, usea (c). Monikäyttöisemmistä sanoista aivan ja ihan » § 854.

(a)
Ajatus tuntui melko hurjalta – –. (l) | Suomessa nimenomaan juristien lausunnot ovat perin vaisuja verrattuna heidän ruotsalaisiin kollegoihinsa. (l) | Klubilla on sairaan hyvä henki. (l) | Sit meil oli kauheen mukavaa. Se oli hirveen kiva tyttö ja se oli tosi kivaa. (p)
(b)
SK:n lukijat suhtautuivat sangen kriittisesti medioihin, – –. (l) | Kyllä asioita on hoidettu suhteellisen hyvin. (l) | Minä olen todella pahoillani, – –. (k) | Meni vitun pitkään eilen illalla. (k) | Olin tullut turhan aikaisin – –. (k) | Karkkilan tehtaaseen oli jo uponnut aika paljon rahaa, – –. (l)
(c)
– – varsin monet muuttavat – – koulutustavoitettaan. (l) | Hyvin harvat ovat kiinnostuneita hänen teoriastaan, – –. (l)

Substantiivi voi saada voimasanan genetiivimuodon intensiteettimääritteekseen kommentoivissa luonnehdinnoissa ja puhutteluissa. Usein voimasanan edellä on pro-sana: indefiniittipronomini joku, kysymyspronomini, universaalipronomini joka tai kaikki tai demonstratiivinen tarkenne (» § 1726).

(d)
– – älä ala jeesustelemaan helvetin roisto. (l) vrt. *erittäin ~ *tavattoman roisto | Saatanan ämmä, Mallu sihahti (k) | Mitä helvetin peliä tämä lopulta on, mitä minä pelaan, kivet, mökki, joku perkeleen kotikoti. (k) | Kuka vitun Gunnar, – –. (k) | – – jepet raapii kaikki helvetin kusikulmat – –. (k) | meiän täytyy itte vahtia noita saatanan osakkeita (p)

Huom. Intensiteettimääritteet eroavat määrän adverbeista ja partikkeleista siinä, että niitä ei voi käyttää komparaatiojohdoksen määritteenä: Hän on paljon ~ *hyvin parempi; Hän laulaa selvästi ~ *uskomattoman kauniimmin (» § 638).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Yleistä

Adverbien merkitystehtäviä

Paikan adverbit

Ajan adverbit

Tavan adverbit

Määrän adverbit ja partikkelit

Intensiteettisanat: melko, erityisen

Kommenttiadverbit ja ‑partikkelit

Pronominivartaloisten adverbien tehtäviä

Adverbilauseke

Adverbi ja muut sanaluokat

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot