Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Adpositio mitan ja kellonajan ilmausten yhteydessä > § 707 Kellonajan ilmaukset: viittä vaille, vartin yli

§ 707 Kellonajan ilmaukset: viittä vaille, vartin yli

Sanoilla yli ja vaille ~ vailla on erityistä käyttöä kellonajan ilmauksissa. Ilmaustyypin muotomahdollisuudet ovat seuraavat:

 
Kello on viisi ~ viittä ~ vähän yli ~ vaille ~ vailla viisi ~ viiden.

Yli- ja vaille-sanoja edeltävä aikamäärää ilmaiseva lauseke on nominatiivi- tai partitiivimuotoinen: viisi ~ viittä yli/vaille. Jäljessä seuraava tunnin ilmaus on vaille-sanan tapauksessa yleensä nominatiivissa (viisi ~ viittä vaille viisi) ja yli-sanan tapauksessa nominatiivissa tai genetiivissä (viisi ~ viittä yli viisi ~ viiden). Muu kuin kellonaikaa tarkoittava sana, esim. vuorokaudenaika, on kummallakin genetiivissä: vähän yli/vaille puolenpäivän.

Yli ja vaille voivat prepositioiden tapaan saada oman määritteen, esim. reippaasti yli, vähän vaille, eivätkä ne esiinny erillään aikaa ilmaisevasta sanasta: *Yli kello on yksi. Jäljessä oleva aikailmaus saattaa olla myös verbin edellyttämässä muodossa: Herätyskello näytti vartin yli kahdeksaa (k); Hän odotti viisi vaille viiteen. Näissä tapauksissa yli- ja vaille-ilmaukset ovat kellonaikaa tarkoittavan numeraalin määritteitä. Myös muissa mitan ilmauksissa voi esiintyä kellonaikailmauksia vastaavia rakenteita, esim. Pelin hinta on muutamaa markkaa vaille kolme sataa (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Yleistä

Substantiivijohdokset

§ 174 Yleistä substantiivijohdosten tyypeistä

Ominaisuudennimet: kuum-uus, velje-ys

Kollektiivijohdokset

Paikkaa ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Yksilöä ilmaisevia johdostyyppejä ja muotteja

Muita substantiivien johdostyyppejä ja muotteja

Affektisia johdostyyppejä ja muotteja

Slangin ja epämuodollisen kielen johdostyyppejä ja muotteja

Verbikantaiset substantiivijohdokset

Yleistä

Teonnimet ja teon tuloksen nimet

Muodostus

Teonnimistä

Teon tuloksen nimistä

teke-minen

ajel-u, vetäis-y, hak-u

kaat-o, työnt-ö

ava-us, opet-us

hakk-uu, korj-uu

lyö-nti, parturoi-nti

juhli-nta, hyväksy-ntä

johda-nto, toimi-nto

kohi-na, rääky-nä

sekoit-e, kolk-e, jää-nne

kiinty-mys, suostu-mus

löyd-ös, suomenn-os

kerrostu-ma, hahmotel-ma

Muita tyyppejä

Verbivastineelliset teonnimet

Tekijännimet

Välineennimet

Tekopaikan ja tekotilaisuuden nimet

Adjektiivijohdokset

§ 260 Yleistä adjektiivien johtamisesta

(i)nen-johdokset

§ 261 Laaja johdostyyppi ja sen alatyypit

§ 262 nen-sanojen sanaluokka ja suhde kantasanaan

Morfofonologiaa

lika-inen, teräks-inen, autta-vainen

jala-llinen, tilasto-llinen

poika-mainen, vaisto-mainen

reun-immainen, sis-immäinen

halki-nainen, ulko-nainen

ajo-ittainen, rinna-kkainen

Muut possessiivijohdokset

Karitiivijohdokset: hyödy-tön, pala-maton

Moderatiivijohdokset

Muita adjektiivien johdostyyppejä ja muotteja

Komparaatiojohdokset: iso-mpi, iso-in, iso-mm-in, yl-impä-nä

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot