Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit > Lausemaisuus ja sen asteet > Finiittiverbittömät lausemaiset rakenteet > § 881 Verbittömiksi vakiintuneita ilmauksia: hieno ajokki teillä

§ 881 Verbittömiksi vakiintuneita ilmauksia: hieno ajokki teillä

Jotakin käsillä olevaa tai muuten ilmeistä oliota kommentoitaessa – ihasteltaessa tai päiviteltäessä – voidaan käyttää verbitöntä konstruktiota, joka alkaa luonnehtivalla lausekkeella: predikatiivilla (a) tai omistettavan kuvauksella (b). Vasta kuvailevan ilmauksen jälkeen tulee subjekti (a) tai omistajan ilmaiseva habitiiviadverbiaali (b).

(a)
Kivan näköinen toi teidän uusi veranta. | Hyvää tää kotijuusto. | Kauheessa kunnossa nää mun kengät. | Ihanaa tää sun joulukakkus aina. (p)
(b)
Komeat kengät sinulla. (k) | Hieno ajokki teillä. (k) | Kyllä saisit mennä, niin mukava kummitäti sulla, – –. (K) | Ihana paita sulla. (P)

Tällaiset ilmaukset ovat vakiintuneet verbittömiksi. Jos ilmauksen loppuun lisättäisiin olla-verbi, lauseen teema tulkittaisiin kontrastiiviseksi (c). Jos verbi olisi normaalilla paikallaan ensimmäisen lausekkeen jäljessä, lauseenloppuinen NP olisi puolestaan kontrastiivinen (d).

(c)
Kivan näköinen toi uus veranta on. | Komeat kengät sinulla [ainakin] on. [vaikka puku ei ole häävi]
(d)
Kivan näköinen on toi uus veranta. | Komeat kengät on sinulla(kin).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Lause, virke ja lausuma

Lauseen jäsenet

Lausemaisuus ja sen asteet

Yhdyslause

Modaaliset lausetyypit

Syntaktiset lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot