Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiiviset johdokset > § 356 Puhuttelujohdokset: herroitella, neiditellä, tytötellä

§ 356 Puhuttelujohdokset: herroitella, neiditellä, tytötellä

Puhuttelujohdokset ovat (i)ttele-johtimisia verbejä, joilla kuvataan tietyn substantiivin tai pronominin käyttämistä puhuteltavan tai puheenalaisen nimittämiseen. Kyseinen puhuttelusana on verbijohdoksen kantasanana (rouvitella ’sanoa rouvaksi’ < rouva). Puhuttelujohdosten ilmaisema toiminta on perusluonteeltaan toistuvaa, habituaalista, mutta niillä voi kuvata myös kerrallista puhuttelua.

 
Substantiivikantaisia: herroitella, neiditellä, seditellä, tytötellä (PS), liisoitella ’kutsua Liisaksi’ (E), pojitella (skt) | Pronominikantaisia: sinutella, teititellä (< te : murt. teitti-)
 
Hän oli alun perin sinutellut tyttöä, ja tämä oli tohtoritellut. (K) | – Älä äidittele minua, Irja sanoi. – Minä en ole sinun äitisi. (k) | Presidentti Tarja Halosta eivät Ruotsin vierailun muumimammoittelut haitanneet. (L)

Kantasanasta riippuen johdoksen ilmaisema puhuttelu voi olla myös haukkumista:

 
homotella (L, TV), huoritella, ämmitellä (skt), ryssitellä (L, E), vinosilmitellä (K), neekerittely (E)

Puhuttelujohdokset ovat karttuva, mutta eivät lekseemimäärältään suuri ryhmä. Johdinainesta edeltää i, jos kantana on A- tai e-vartalo, ja kantavartalo on tällöin samanasuinen kuin monikkovartalossa (herro-itel-la, nais-itel-la). Muista (i)ttele-johdoksista (» § 361) poiketen puhuttelujohdoksen kantavartalo voi olla kolmitavuinenkin (tohtori-tel-la) tai yhdyssana (muumimammo-itel-la).

Huom. Jossain määrin puhuttelujohdosten kaltaisia ovat seuraavanlaiset (i)Ctele-verbit: harmitella, kauhistella, kummastella, liioitella, onnitella, pahoitella, päivitellä, sadatella, surkutella, vähätellä. Ne eivät kuvaa niinkään tietyn sanan käyttöä kuin tämän kantanomininsa tarkoittaman asian asenteellista kohdistamista tai yhdistämistä puheenalaiseen (vrt. suhtautumisjohdokset kuten kummeksua, väheksyä » § 350).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot