Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit > Adverbijohdokset > paha-sti, kahde-sti > § 374 Substantiivikantaiset sti-sanat: leikisti, rutosti, hitosti

§ 374 Substantiivikantaiset sti-sanat: leikisti, rutosti, hitosti

Substantiivikantaisten stix-johdosten kantana on yleensä voimasana. Nämä johdokset toimivat kvanttoriadverbeina ja ilmaisevat määrän paljoutta intensifioiden ja affektisesti (» § 657, 1725).

 
Ooppera rasittaa helvetisti muita kulttuurin aloja. (l) | On sillä Iiro Viinasella vaan pirusti valtaa näissä asioissa – –. (l)

Substantiivikantaisia ovat myös ihmeesti ja rutosti sekä tavan adverbit kiireesti, leikisti ja pakosti. Joskus kantana on itsenäistä lekseemiä edustamaton vartalo, esim. mieluu-sti, äki-sti, (käydä) köpelö-sti.

Numeraalikantainen stix-adverbi ilmaisee toiminta- tai tapahtumakertojen lukumäärää. Kantasanana mahdollisia ovat ne numeraalit, jotka eivät ole yhdyssanoja tai sanaliittoja, sekä kvanttorit moni ja usea. Sama merkityssisältö on ilmaistavissa kerta-sanan sisältävällä lausekkeella, esim. kolme kertaa, monta kertaa.

 
kahdesti, viidesti, kymmenesti, sadasti, tuhannesti | Ei: *viidestitoista, *kolme(sti)sadasti, *neljä(sti)tuhannesti
 
Nykyisin [pohjois]navalla käytetään turisteja kolmesti kesässä. (l) | Silti monesti unohtaa miettiä hajuja. (k)

Huom. stix-adverbin synonyymisena tai lähimerkityksisenä vaihtoehtona on joskus taivutusmuoto, esim. paksusti ~ paksuna, pitkästi ~ pitkään, sukkelasti ~ sukkelaan, lujasti ~ lujaa, pakosti ~ pakosta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yleistä

Adverbijohdokset

Taivutusmuotoiset adverbit

Muita adverbiryhmiä

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot