Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > Infinitiivilauseke nominin määritteenä > Infinitiivilauseke substantiivin määritteenä > § 506 Yritys paeta ja ryhtyminen levyttämään

§ 506 Yritys paeta ja ryhtyminen levyttämään

A-infinitiivilauseke voi määrittää substantiivia ja siten kuulua NP:hen (a) (» § 593). Substantiivi on verbikantainen tai ‑korrelaatillinen, kuten pyrkimys, tarve, vaatimus, yritys, tai muuten abstrakti, esim. keino, tapa, mahdollisuus, tilaisuus, vapaus, oikeus, syy.

(a)
Ei minulla ole mitään paniikkia pitää kaasua vain yhdessä asennossa. (l) | Vielä tässä vaiheessa kansalaisten tekemisiä ohjaa pääsääntöisesti toivo päästä mukaan perinteisiin elämäntapakuvioihin. Tällöin energia käytetään pyrkimyksiin päästä peliin mukaan, ei yrityksiin muuttaa sen sääntöjä. (a) | Vapaus pitää kauppaa auki ei tietystikään merkitse pakkoa pitää kauppaa auki. (l)

MA-infinitiivilauseke liittyy pääasiassa minen-substantiiveihin ja liikeverbien substantiivijohdoksiin (b).

(b)
Naxoksen ryhtyminen levyttämään suhteellisen kattavasti suomalaista musiikkia johtuu yhtiön uudesta strategiasta, – –. (l) | Haamuvaraus koski Jämsänkosken muutama vuosi sitten kiivaasti ajamaa ysitien siirtoa kulkemaan Jämsän ja Jämsänkosken välisessä maastokäytävässä. (l)

Kun substantiivin kantana oleva verbi saa infinitiivitäydennyksen, infinitiivilauseketta voi pitää myös tämän substantiivijohdoksen täydennyksenä. Silloin kun substantiivijohdokseen liittyy A-infinitiivilauseke, sen kantaverbin täydennys on kuitenkin yleensä illatiivimuotoinen MA-infinitiivilauseke: pyrkiä vähentämään jännitystä mutta pyrkimys vähentää jännitystä. Myös NP on monissa tapauksissa tulosijainen: pyrkimys edistykseen. A-infinitiivillä on tässä yhteydessä suuntaisuuden piirre, mutta vain abstraktissa, toiminnan tarkoitusta osoittavassa mielessä. Varsinaista liikkeen suuntaa voi esim. liikeverbien johdoksissa kuten siirto tai saapuminen ilmaista vain MA-infinitiivilausekkeella (b).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot