Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioina esiintyvät sanat > Pelkkinä adpositioina käytettävät sanat > § 692 Luona, asemesta, takia, vuoksi, varten, vastoin, vasten

§ 692 Luona, asemesta, takia, vuoksi, varten, vastoin, vasten

Pelkkinä adpositioina käytettäviä sanoja ovat ainakin seuraavat:

 
ystävän luona ~ luota | sen asemesta | sen takia ~ vuoksi | asiaa varten | vastoin tahtoaan | seinää vasten ~ vasten seinää

Nämä sanat eivät hahmotu selvästi minkään nykykielisen sanan taivutusmuodoksi. Niillä on pakollinen genetiivi- tai partitiivimuotoinen täydennys (a), ja täydennys ja adpositio sijaitsevat vieretysten (b).

(a)
Poika asuu erään ystävän luona. *Poika asuu luona.
Hän teki sen vastoin tahtoaan. *Hän teki sen vastoin.
(b)
Tulin [ihan sinun vuoksesi]. *Tulin [sinun ihan vuoksesi].
Hän sylki [ihan vasten silmiä]! *Hän sylki [vasten ihan silmiä]

Pelkkinä adpositioina esiintyvistä sanoista genetiivitäydennyksen saavia postpositioita ovat lähellä tai tykönä olemista merkitsevä luona ~ luota, kausaaliset takia ~ vuoksi sekä korvaavuutta ilmaiseva asemesta (c). Varten on partitiivitäydennyksen saava tarkoitusta ilmaiseva postpositio ja vastoin taas vastaisuutta ilmaiseva prepositio (d). Vasten toimii niin post- kuin prepositionakin: seinää vasten, vasten tahtoaan (» § 705). (Tulosijainen luokse voi rajallisesti esiintyä myös adverbina: Ennen porttia kokeilin vielä tänne-kutsua ja Viima tuli luokse oikein kiltisti (E).)

(c)
Tyttö kuulutti rouva Holopaista, jota odotetaan Infopisteen luona. (k) | – – kenen luota lapsi hakee turvaa pelon hetkellä. (E) | – – kaikki oli vaimeaa ja viherkasvien ja isojen markiisien takia hämyistä – –. (k) | – – Meyer muistelee omaa nuoruuttaan, joka kului koulun asemesta kaivoksessa – –. (l)
(d)
Teatteri elää vain yleisöään varten. (l) | Israel on asuttanut maahanmuuttajia vastoin kansainvälisiä sopimuksia miehitetyille alueille. (l)

Huom. Pronominitäydennyksiset sen takia ~ vuoksi, sitä vastoin ovat myös konnektiiveja. Pronominista ja lauseesta koostuvasta täydennyksen tyypistä sen takia että » § 14021403.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot