Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita > Paikanilmauksen modifioijat päin, käsin, asti ja saakka > § 712 Asti ja saakka

§ 712 Asti ja saakka

Asti ja saakka ovat synonyymisia sanoja, jotka esiintyvät suuntaa, sijaintia, (olo)tilaa tai ajankohtaa merkitsevissä ilmauksissa ja sijoittavat puheena olevan asian osaksi asteikkoa, jonka ääripäästä on kyse. Ne ovat siis terminatiivisia sanoja, joiden avulla intensifioidaan tai paljoksutaan lokaalista tai temporaalista suhdetta tai täsmennetään sitä.

(a)
Menin Nuorgamiin ~ Rovaniemelle asti. | Hän istui takapenkillä Nuorgamista saakka. | Hän asuu Nuorgamissa asti. | Odotin häntä aamuun saakka. | Olen istunut täällä aamusta asti. | – – miten vanhaksi saakka johtoporukkaan saa kuulua. (l) | Ammatiksi asti Timo ei ole multimedia-alaa kuitenkaan kaavaillut, – –. (l)

Asti- ja saakka-sanoilla on postpositioiden kanssa yhteistä se, että ne eivät esiinny yksin eikä niitä voi erottaa seuralaisestaan (b). Ne eivät kuitenkaan esiinny pelkästään tietynsijaisen lausekkeen kanssa vaan minkä tahansa suuntaa tai tahoa ilmaisevan lausekkeen kanssa ja voivat näin ollen kiinnittyä paitsi substantiivi- myös adverbi- ja adpositiolausekkeeseen (c). Ne ovat siis luokitettavissa terminatiivisiksi partikkeleiksi (» § 852).

(b)
*Hän meni asti ~ saakka. | *Asti hän käveli kotiin. | *Kotoa hän käveli saakka.
(c)
Musiikki kuuluu alas saakka, – –. (k) | Leikkaa [pahvia] – –. Jatka näin kortin yläreunan lähelle saakka. (E)

Toisaalta asti ja saakka voivat kuitenkin osoittaa tapahtuman jatkuvaksi tai päättyväksi/päättyneeksi. Tällaisissa tapauksissa verbi ei ole liikeverbi, eikä asti‑, saakka-sanan paikallissijainen seuralainen ilmaise paikkaa tai aikaa (vaikka lausekkeen merkitys onkin temporaalinen). Sellaisissa temporaalisissa ilmauksissa, joissa aika ilmaistaan pronominilla, terminatiiviset asti ja saakka merkitsevät aikarajan.

(d)
Realiteettien ja tavoitteiden väliin on kyettävä rakentamaan silta. Tätä siltaa on tähän saakka kutsuttu ideologiaksi. (l) | Tuo päätös lopetti kriittisen keskustelun ja on siitä asti vaikuttanut tuotteisiin. (l)

Kun aikaraja merkitään suuntasijaisella substantiivilausekkeella, ilmauksen merkitys ilman sanoja asti ja saakka on toinen. Esimerkiksi epävarmuus joka heijastuu aikuisikään asti implikoi myös varhempaa ikää kuin aikuisuutta, mutta ilmaus heijastuu aikuisikään ei tätä jatkuvuutta sisällä. Vastaavasti erosijainen pienestä asti merkitsee myös tarkasteluhetkeen jatkuvaa aikaa. Asti- ja saakka-sanat tekevät siis jatkuvuuden merkityksen eksplisiittiseksi.

(e)
Välinpitämätön kasvatus luo epävarmuutta, joka heijastuu aikuisikään asti. (yo) | – – teemme leveän autotien hirsisaunan porraspieleen saakka. (l) | Niinpä minäkin olen kantanut sitä sisälläni hiekkalaatikolta asti. (yo)

Asti ja saakka ovat pakollisia elementtejä myös sellaisissa päivämäärien tai kellonaikojen rajakohtailmauksissa, joissa ajanilmaus on esitetty ortografisesti taipumattomassa muodossa eikä se itsessään ilmaise kestoa: Mankowskan grafiikkaa 12.3. saakka (l); Runopuhelimessa pe asti Kaija Pakkanen (l). Tällaiset tapaukset osoittavat myös, että sanojen asti ja saakka tunnusmerkitön käyttö on tulosijainen, esim. pe saakka ei voi tarkoittaa ’perjantaista saakka’.

Huom. Asti ja saakka intensifioivat lähinnä lokaalis-temporaalisia suhteita. Ne eivät sovi sellaisiin ilmauksiin kuin *Muutit minut toiseksi ihmiseksi asti. Temporaalisen ulottuvuuden sisältävät tapaukset kuten Hän pureskeli kynsiään ammattikoululaiseksi saakka sen sijaan käyvät. Myös oloverbien kanssa asti ja saakka ovat mahdollisia. Esimerkiksi ilmauksessa Artikkelissa on aineksia kirjaksi saakka hahmottuu eräänlainen reitti aineksista kirjaksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot