Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Yleistä > § 926 Objektin läsnäolo lauseessa ja transitiivisuus

§ 926 Objektin läsnäolo lauseessa ja transitiivisuus

Objektin läsnäolo perustuu verbin valenssiin tai johonkin täydennysmuottiin. Lausetta, jossa on objekti, sanotaan transitiivilauseeksi. Prototyyppisessä transitiivilauseessa tilanne on rajattu ja objekti vaikutuksenalainen (» § 891). Myös verbejä sanotaan transitiivisiksi, jos niiden valenssiin kuuluu objekti (» § 446). Joidenkin verbien yhteydessä objekti on sananmukaisesti pakollinen; tällaiset verbit ilmaisevat esim. aikaansaamista kertomatta sen tavasta (aiheuttaa, valmistaa, liittää) tai abstraktia suhdetta (edellyttää, sisältää, omistaa). Objektin puuttuminen on silloin ymmärrettävissä vain ellipsiksi tai nolla-anaforaksi: Tee ei aiheuta minulle unettomuutta mutta kahvi aiheuttaa. Tavallisempaa on, että objekti voidaan ilmaista tai jättää ilmaisematta riippuen siitä, kiinnitetäänkö huomiota kohteeseen tai tulokseen vai itse toimintaan (a) (tarkemmin » § 460, 892).

(a)
Vispaa vispaa, sanoi mummi ja pojat vispasivat. ¶ Muistavat vielä aikuisina, miten koulusta tultua piti vispata mummille puolukkapuuroa, – –. (l)

Puuttuva objekti voidaan tulkita myös läsnäolevaan viittaavaksi (b). Etenkin kun ilmaistaan toimintaa, joka tyypillisesti kohdistuu toimijaan itseensä, objektittomuuden tulkinta on refleksiivinen: riisua ’riisuutua, riisua itsensä’ (c).

(b)
Olen kokeillut vähän kaikkea, mutta en toistaiseksi ole innostunut mihinkään lajiin. Sitten kaveri houkutteli nyrkkeilysalille. (l) | A [tavatessaan vanhan tuttavan B:n]: Siitähän on jo 10 vuotta! En olisi tuntenutkaan. B: Minä tunsinkin vaatteista. (L) [sarjakuvasta]
(c)
– – kun kello näytti puolta kymmentä riisuin ja päätin mennä koisimaan. (k) | Joskus, kun olen sutjakkaassa kunnossa, tällään ja meikkaan ja lähden diskoon. (L; V. Koivisto 1995b: 34)

Transitiivilauseessa voi vastaavasti olla verbi, joka ei normaalisti saa objektia (» § 449, 927, 929).

Muodollisin perustein objektina voi pitää myös eräiden kiteytyneiden intransitiivisten rakenteiden partitiivisijaista täydennystä. Näitä ovat verbin ja nominin muodostamat idiomit olla ~ tulla sääli ~ ikävä ja käydä sääliksi (d) sekä ilmaukset olla edellä, jäljessä ja paossa sekä vastaavasti liikeverbi + karkuun, pakoon (e).

(d)
Minulla oli ikävä poikaani. (k) | Jotenkin minun käy sääliksi näitä ressukoita, tuossakin pöydässä. (k)
(e)
Pelin ymmärtäjänä ja tilanteiden oivaltajana hän luonnollisesti on valovuoden edellä näköradion ammattitoimittajia kuten hyvän kommentaattorin kuuluukin. (l) | Sanoin opettajan olevan meillä emäntäänsä paossa. (k) | Cliff Spab lähtee karkuun toimittajia ja ihailijoita. (l)

Objektin rajatapauksia ovat objektinsijaiset määränilmaukset eli osmat (» § 972) ja transitiivisen tuloslauseen predikatiivi: Me teemme sinusta johtajan (» § 957).

Huom. Seuraavantyyppisissä lauseissa on muodollisesti katsoen kaksi objektia: Olen syönyt mahani kipeäksi tulehduskipulääkkeitä – – (E). Ilmaustyyppi itsensä ~ mahansa kipeäksi toimii tässä kuitenkin lähinnä tuloksen ilmauksena (» § 482).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot