mest|ari, -ar, -er

(~ mästar) s.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
 • S mestari magister, mestare, der Meister
 • VR böweli, mästari carnifex, bödel
 • J, G II 173b mestari magister, praecipue interartifices, mästare; lisäksi G III 76c Lait. se on mestar sukeldaman
1
a
käsityöammatin, käsiteollisuuden alalla: (itsenäinen) tietyn ammatin harjoittaja; tietyssä (johtavassa) ammattiasemassa oleva henkilö
Esimerkit
 • Spe 1643 D4 [Ammattiopissa olevien] pitä oleman welcapät – – ottamahan heidän Mestareildansa, eron ja mös oppi kirian
 • Spe 1643 F2 moni anda idzens wlos Mestarin eli Mestarswennin edestä, joca cuitengin idze työllä ja totudella ei taida sitä täyttä
 • Spe 1643 G2 wuorimestarit eli sen päämiehet, Åldermannit ja wielä mwut cans mestarit
 • Weg 1749 254 yxi Handtwärckäri cutzutan Mestarixi waicka ej cuitengan yxikän Mestari ole täydellinen hänen konstisans
 • GPCal 1753 12 Opi laiwa tekemän, Laudat siwon weistämän – – Saumat hywin sopiwat, Mestar ei pois nacka
 • As 1755h B2b Jos jocu Mestari cuole, ennen cuin oppipoian eli oppidrengin oppiwuodet owat ulcona
 • As 1766cc 3b Gesällit, jotka enimmittten lopulda tulewat Mestarejxi, jokajnen Hantwärkisäns
erik. pyöveli
Esimerkit
 • Varia 1740a 1:15-16 [Mestattava] Mestari rucoili ja aneli Ett wiel wähä aica elä saisin. Mestari sanoi: ej nyt enä
b
yl. esimies, johtaja, päämies, päällikkö; sankari; myös Jumalasta
Esimerkit
 • A III 472 heidhen pite Herran tyge hwtaman, heiden Rangastaians edest, Nin hen lehettepi heille Wapactaian ia Mestarin, ionga heite auttaman pite (B1–4 Jes 19:20 Sangarin)
 • Spe 1643 D3 meidän wuordemme Mestarit ja pämiehet
 • Weg 1747 esip. 7 Jumala se suuri mailman Mestari ja Haldia
 • Weg 1747 esip. 22 moni turha Christitty, ainoastans turhisa nimisä, Adeleista ja Mestareista ja muista, etziwät erinomaista cunniata
 • Weg 1747 886 Jesus cuitengin osotti itzens Mestarixi ja Woitto herraxi – – Cuoleman ja Pirun [yli]
 • Liz 1766 72 cumba kukin tahdoi, Pappilan rakennuxen mestariksi, taicka Pijmmäistä – – taicka Norria
 • Mursu 1787 417 [Maaherra Carpelanista:] Hywästi hywä isäntä, Rakas meidän mestarimme
 • Polon 1790 11 [Venäjä] yhteistä Kansain oikeutta wastaan, taisi tehdä itsensä Mestarixi näiden Esi-muurein ylitse
2
a
opettaja, oppimestari; esikuva
Esimerkit
 • A I 198 (A III 224) Anna heille Herra yxi Mestari, ette pacanat itzens Inhimisixi tundisit (B1–4 Ps 9:21 opettaja)
 • A II 49 Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins – – Tytyken Opetuslapsi ios hen ombi ninquin henen Mestarins (B1,4 Mt 10:24 Opettajatans – – Opettajans, B2–3 Opettajaans – – Opettajans)
 • A II 251 (B1–4 Jh 3:10) Jesus wastasi [Nikodeemukselle], ia sanoi henelle, Oleco sine se Mestari Israelis, ia et neite tiedhe (UT 1992 opettaja)
 • A II 576 [Monet] tactouat Ramatuis Mestarit olla, ia eiuet ymmerdhä mite he puhuuat (B1–4 1 Tim 1:7 Lain opettajat)
 • A III 762 Herran pite sen, ioca sen tekepi, ylesiurittaman Jacobin Maiasta, seke Mestarin, ette Opetuslapsen (B1–4 Mal 2:12 opettajan)
 • Sor 1621 512 caicki wäärät opettajat - - tekewät, senjälken cuin heidän mestarins Perkele on heille opettanut
 • Sor 1625 678 owat Jwttain Rabbit eli Mestarit – – cogonnet ia tehnet yhden Kirian
 • B1 2 Kn 2 jälk. Päänä olla on olla mestarina ja opettajana
 • B1 Srn 12:11 Nämät owat sen wijsan sanat – – kirjoitetut seuracunnan mestarilda (B2–4 Opettajilda)
 • Andr 1654 D3a [Bomgard lähetettiin] ychden Cwloisan Rekningimestarin tyge – – ja tuli saman Mestarin tygen, Rekningi konstis nijn oppinexi
 • LPet 1658 A4b Cahdexan caunist nuorucaista Walitz [piispa Skytte] – – Maille muille matcustaman, Mestareixi menestymän
 • Eras 1670 145 [Olet] saanut Johannes Cruciuxen, merkillisen Mestarin opettaman harjottamatoinda nuoruden Ikää
 • Raum 1674 59 sinun täyty cuulla cuolemata caickein hillitziätä, pahain Lastein Mestarita
 • Keck 1690 2 [Gezelius] teki Doctoreita Pani Papix Mestareita
 • Weg 1747 45 [Johanneksen] opetuslapsilla oli, sekä Heidän Mestarins opetuxest, että wanhan Testamendin Raamatusta [tieto] – – Messiaxen Tulemisesta
 • Weg 1749 664 [Kirjanoppineet] piti oleman Doctorit ja Mestarit Israelis
 • As 1748d B4a Kielden- ja Exercitii eli harjoitusten-Mestarit Academioisa
erik. tittelinä, arvonimenä; tav. attribuuttina
Esimerkit
 • A I 21 Telle kwlla eij soui otta siseliset läkityxet (ma Seneca se mestari sano)
 • Hemm 1630 A1b Mester Jacobin [nim. Finnon] Jalo lue Ennen tehty Esipuhe [virsikirjaan]
 • LPet 1658 A6a Pispat wijsaat Wijburis olit - - Mestar Erich Härkäpä Suomest - - Mestar Oleff Elimäest
 • Raum 1674 b3a [Luther] on saanut Cahdenkymmenen Ajastajan wanhana Gradum Magisterii, eli Mestarin nimen
 • Salam 1690b G2a [Gezelius] Trivial Schouluun cuuluisahan - - Pandin Rectorin parahan Mestar Erikin etehen
 • Salam 1690b G3b Professor tuli totinen - - Idäisten Kielden, Mestar Salomon Matthiae, Raamattuiden Tutkiaxi
 • Alm 1745 B4a Mästar Olof Pietarin poica
b
Jeesuksesta, harv. jumaluuden muista persoonista opettajana, esikuvana
Esimerkit
 • A I 335 Herra ombi meiden domarin, Herra on meiden Mestari (B1–2 Jes 33:22 opettajam, B3–4 opettajamme)
 • A I 534 [Jumalan armo] ombi minun wäkewuyten – – se on totudhen mestari, Rangastoxen opettaija
 • A I 633 ledhette sinun pyhe henges, mestarixi ia opettaijaxi
 • A II 44 (B1–2 Mt 9:11) Mixi teiden Mestarin sööpi publicanein ia synneisten cansa (B3–4 Mestarinne; UT 1992 opettajanne)
 • A II 186 Sanoi hen [Simon Jeesukselle], Mestar sanos (B1–4 Lk 7:40 Mestari)
 • A II 247 Rabbi (se on tulkittu) Mestari, cussas asut (B1–4 Jh 1:39 opettaja)
 • Sor 1621 378 Judas Ischarioth, joca hänen mestarins Herran Christuxen petti
 • Sor 1621 946 Sencaltainen Mestari se P. Hengi on, että hän taita silmän räpäyxen aicana, opetta caicki kielet
 • LPet 1670 B2a nijtä [asioita], cuin eij suurin Mestari Jesus Christus tahton opeta
 • Salam 1690a 30 [Juudas Jeesukselle:] Terwe tuttu Mestarini, Armahin Opettajani
 • Weg 1749 Christuxen elämä on yxi Mestarin Esikirjoitus meidän edesäm
 • SAchr 1766 16 Tämä meidän Mestarimme [Jeesus] Saarnais sangen suloisesti
3
erittäin taitava, etevä, viisas, kyvykäs henkilö, taituri, taitaja; tekijä
Esimerkit
 • A II 461 reun. Wijsat) Ne ouat ne Loonoliset Mestarit, iotca ymmerdhyxestans tachtouat ylesleute loonnon ia Totudhen
 • A III 199 Itzepe Teco Mestarins ylistepi (B1 Ps esip. tekiäns)
 • A III 477 quin iocu Sauenualain saui aiattelis, ia iocu Käsiala puhuis henen Mestaristans, Eipe hen minua tehnyt (B1–4 Jes 29:16 tekiästäns)
 • Hemm 1605 N8a (WK 1701 178:4) Opetuslapsii hän opetti, Mieled coht mestareix muutti, Teki täsä taedhod taitaman
 • Sor 1621 511 wiecas ia cawala hengi on Perkele, ia yxi mestari tuhannen constin
 • Sor 1625 491 [Kirjanoppinut] piti itzens Mestarin ia wijsamban, cuin Herra Christus oli
 • B1 1 Ak 26:7 he ja heidän weljens – – jotca olit Mestarit ja oppenet Herran weisus (B2–4 1 Ak 25:7 oppenet ja ymmärtäwäiset)
 • B1 Viis esip. reun. Philo on ollut tämän kirjan Mestari
 • Kolck 1698 B1b Hän on Jumala, me Ihmiset, hän Luoja me luodut, hän Mestari, me hänen Kättens teco
 • Weg 1747 544 Jumala on alusta mailman – – luonut ja rakendanut sencallaiseen muuttumattomaan järjestyxeen – – nijncuin yxi Myllyn Mestari hänen myllyns
 • Weg 1747 645 [Jeesus] on meidän oikia Herram – – ja Mestari auttaman caickia tarwitzewita
 • Weg 1749 765 Mailma itzestäns ja hänen luonnollisesta Pahudestans on Mestari caickijn Pahennuxijn
 • As 1757m A3a lacki sisälle pohjaan eli pesään poltetun Mestarin nimen canssa, joca sen tehnyt on
 • Alm 1759 A15b että jocaitzella Pitäjällä olis hänen Pellon-caluinsa-Mestari
 • Varia 1759 292 sinä olet mestari juomaritten seasa
 • Gan 1784 8 [Leijona] antoi itsensä ulos koko Mestarixi lääkitys konstisa
Yhdyssanat