ano|a, -o

v.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
 • J, G I 25a anoa peto, rogo, begärar, beder; lisäksi G est ejusdem derivationis, cum angara et ängertää, inter quae verba hoc discrimen intercedit: quod: anon est humaniter et civiliter petere, sed ängertää est inhumanius postulare et contendere nec dare bona verba; anoa pappia votera präst, kalla til sig, som en siuk; ~ halajaa
1
pyytää, rukoilla; toivoa, haluta
Esimerkit
2
lak. virallisen pyynnön, anomuksen esittämisestä
Esimerkit
3
vaatia, esittää vaatimus; velvoittaa; olla tarpeen
Esimerkit
 • A I 764 [Minä en] minun lehimeijsten, sydhemesteni, nijnquin laki ano ia waati, miteken hyue ssoo
 • A II 19 coska tarue on anonut, ouat mös mwiden kielet, puhet ia sanat tehen siselotetud
 • A II 413 ninquin Jumalan Lain tapa on, ette hen wati ia ano. Nin mös Liha wati ia ano Henge wastan (B1–4 Rom esip. on waatia ja anoa – – waati ja ano)
 • A II 461 (B1–4 1 Kor 1:22) Juttat anouat Mercki (saks. 1545 foddern)
 • A III 61 ei hen [Jumala] ensingen ano ninen caickein [syntien] edeste miteken
 • Westh 165 joss sinun nin domitzeman pitä, quin sinun koua vanhurscautti anoo (A III 84 waati)
 • Martti 75 Iold ei hän heille maxa neliän päiuän sisälle, sen iälkin quin häneld nijn anotan (Lju 1601 98 anottin, Koll 1648 105 welwoittin)
 • Martti 111 ios häneldä on walgia twllw ylämmä qwin tarue anois (Lju 1601 143 taruithan, Koll 1648 149 wallallensa pääsnyt)
 • Martti 163 [Pitää] maxa, ninquin – – haauat eli wahingo anopi (Lju 1601 206 ouat, Koll 1648 220 näyttäwät)
 • Sor 1621 1147 eij ollu hänellä yhtäkän oikiutta palca ano
 • Spe 1642 C1 [Että sotamies] caickin muihin, joita Sota ano ja waati, machtais [tottua]
 • Spe 1642 F3 jos Captein eli Öfwersti ano yhdeldä eli usiammalda hänen Soldateistans jotakin auttamist (ruots. fordrade)
 • Flor 1688 65 [Joka ei aio] tehdä hänelle [aviopuolisolleen] sitä welwolisutta, Apu ja Holhomista, cuin Awiosääty ano ja waati
 • Flor 1702 C1a Lahja lahjaa ano, hywä sana terwetystä
 • Salam 1690b I1b [Gezelius] Cosca taas Cuningas käski Elickä anoit asiat; Piti tarcat tutkimuxet
 • Forseen 1738 306 (RWL 1759 230, RWL 1808 247) Walitta welantekiä, että hän illman sytä on kijni pandu, ja duomari coettele että welan andaja ilman pacotta sitä anonut on
 • Weg 1747 566 sildä jolle enämbi annettu on, enämbi anotan ja waaditan
Yhdyssanat