etu|isa, -sa

a.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
hyvä, suotuisa, edullinen, hyödyllinen; etevä, lahjakas
Leksikkoesimerkit
 • JlisP 80 etusambi förmer, bättre, förmånligare
 • G I 71c etuisa förmonlig, praecellens; etuisimmat de förnämsta, förmohnligaste, fördelaktigaste; 77a etuisa förmonlig, nyttig, lönande, inräntande, commodus, utilis, felicitans; on sangen etuisa är ganska förmonlig; etuisa elämä wälgång; 77b etusambi förmånligare < Porthan
Esimerkit
 • Arndt 1732 123 anna meille rauha, sillä se on etusa cappale sinun siunauxestas
 • Dent 1732 5a on cuitengin Usco se etuisin Osa Catumuxesa, ikänäns cuin Sielu on paras ja etuisin Osa Ihmisesä
 • Weg 1747 esip. 25 [Olisi] sangen hyödyllinen ja etuisa harjoitus se, että opettajat – – tutkisit Rippiwäkiä Herran callijlle pöydälle mennes
 • Weg 1747 esip. 26 yxi ylistettäwä ja Waldacunnalle etuisa asia
 • Weg 1747 705 jollan petollisella luulolla heidän hywästä ja etuisasta tilastans mailmasa
 • Weg 1749 274 Tämä selitys näky olewan melkiän sopiwa ja etuisa näihin sanoihin
 • Weg 1749 276 suuren Luojan sowitus ja myöditys – – [on] ollut ihmisten puoleen nijn myöteliäs ja etuisa
 • Weg 1749 908 [Turhamaisuus] näkyis olewan nijncuin wielä etuisambi sijnä yhteisesä waimon Säädysä
 • As 1762c A2b [Kalakauppiaat] saawat sisällä Waldacunnasa etziä parasta ja etuisimbata hindaa
 • Alm 1769 B4a Jota usiambia etuisia omaisuxia Pellawas maalla on, sitä [tuottavampi se on]
 • As 1772k 21 kaupat pitä wahwistettaman, enättämän ja etuisimmaxi tehtämän
 • Cygn 1774 104 Ne kaikkein suurimmat ja etuisimmat Jumalan lahjat
 • Cygn 1774 160 [Jumalan avulla] tulemme täydellisimmixi ja etuisammixi kaikisa hywisä awuisa
 • Cygn 1774 165 Tämä etuisa mies [Nikodeemus] tuli yöllä Jesuxen tygö
 • HWeg 1778 8 Se on kewiämbi ja etuisambi wiljellä peltoa kolmesa eli neljäsä wainiosa
 • Varia 1778 A3a werioikeuden – – piti duomitzeman kuolemaan ne etuisimmat ja woimallisimmat personat Waldakunnasa
 • Alm 1780 B3b mingä laiset yrtit eli ruohot – – taitawat, näillen Nijtyillen kylwettä, etuisimmat olla
 • Gan 1784 3 [Ei ole] monta kirjaa, kuin hyödytyxen wuoxi – – olis parempi ja etuisampi tätä
 • JAFro 1791 83 [Ilman sielua] ei ihminen olisi wielä suuresti etusambi kaikkia muita luondokappaleita
 • Varia 1799c 10 Tuore Hewoisen sonda on – – hywäxi ja etusaxi löyty karjan elättämisesä