jopa

adv.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
vieläpä, yksinpä
Leksikkoesimerkit
  • JlisP 133
  • G I 269c jo, jopa ja, wist, redan, jam, certo; 274d jopa kohta kolmannenki ja nästan redan den tredje
Esimerkit
  • LPet 1644b G1b Jos yxi ystäwä pane palweljans toista saattaman, jopa semmengin yxi Kuningas – – panis hänen alimaistans caicken ylimeisen Palweljans tiens päälle saattaman
  • Flor 1702 B6a Jopa se rautacangen kärwäisen tacapuoles taitta