kanssa, -n

(~ kansa, -n, -han, kans) postp., prep. ja adv.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
 • S cansa, myötä cum, medh, mit
 • VR cansa = S; sotajoucon cansa cum exercitu, medh häären
 • J canssa = S
 • G I 331d kanssa, kans med, äfwen, tillika, cum, qvoqve, simul, una cum; minä käyn kans; tuletkos kans kommer du med i följe; olikos kansallisia kansa hwar folck med honom; minä kans äfwen jag
I
postpositiona ja prepositiona
1
ilmaisemassa kahden tasaveroisesti rinnasteisen tekijän suhdetta
Esimerkit
 • A I 87 (A II 159) [Opetuslapset] wlghosmenit, saarnasit ioka paicasa. Ja Herra teeskele heien cansans (B1 Mk 16:20 waicutti, B2–4 canssans)
 • A I 358 Jesusen Christusen, meiden Herrana cautta, ioca ynne sinun canssas, elepi ia hallitzepi
 • A II 32 Soui nopiast sinun rita welies cans (B1 Mt 5:25 cansa, B2–4 canssa)
 • A II 103 Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa (B1 Mt 26 jälk. toinen toisem cansa)
 • A III 77 [Jeesus] ombi Isense cansa ydhencaltainen
 • Martti 9 34 (Lju 1601 36, Koll 1648 56) Nytt naitetan mies, ia hän – – synnyttä lapsia hänen [puolisonsa] cansans
 • Martti 90 [Uusi kylä] saapi wanhan kylän cansan kylän yhteitzest, hirdhen pino metzäst (Lju 1601 74 wanhasta kylästä wanhan kylän yhtehitzestä, Koll 1648 123 wanhan kylän yhteisestä)
 • Sor 1621 647 Maria Magdalena ynnä Marian Josen cansa
 • Spe 1642 F3 jos jocu sen [petollisen neuvon mukaan] tekepi seisocan yhtäläisen rangastoxen sen cansa cuin käski
 • Flor 1688 119 [Superintendentit] heidän [piispojen] canssans owat yhden caltaises welwolisudes ja Wiras
 • Flor 1702 C6b Paha on paljas pään canssa hiusnuotta wetä
 • Salam 1690a 19 Lausui Jesus Lapsillensa, Puhui canssa cahdentoista
 • Moll 1749 6 [Tuli] Carlen Wäwy wäkinensä – – Carlen cansa capinahan
 • GJCal 1755 4a Yximielin yhdistywät Cukin cansa Cumpaninsa
 • As 1767g 3a Wierasten Waldain kansa tehdyt Päätöxet
 • Lag 1782 144 Joka itse kansans liehakoitsee ja walhettelee
2
seurassa, parissa; kera(lla), myötä; mukanaan, mukaansa
Esimerkit
toinen toisensa, yksi toisen(sa) kanssa kaikki yhdessä
Esimerkit
olla lapsen kanssa, käydä hedelmän kanssa raskaudesta
Esimerkit
 • Martti 30 ennen quin Emändä tiesi itzens lapsen cansa oleuan (Lju 1601 34 vastoin oleuans, Koll 1648 51 rascaxi)
 • Sor 1625 753 cosca hän oli käynyt kymmenen Cwcautta Hedelmän cansa, nijn synnyttämisen aica täytettin
kanssahan mukaan, joukkoon, sekaan
Esimerkit
3
a
mukaan lukien, ottaen, lisäksi
Esimerkit
 • A I 5 Szonen iskemys, ynne palio muyden cansa opitahan
 • A I 130 (B1 Neh 9:6) [Herra] sine teijt Taijuahan – – caiken heiden sotawäens cansa (B2–4 canssa; VT 1933 kaikkine joukkoinensa)
 • A II 167 [Paimenet] Leudhit Marian. Ja Joseph ynne lapsen cansa (B1–4 Lk 2:16 nijn myös lapsen)
 • A III 643 pite sis heiden Kuningans, ynne henen Pämiestens cansan, fangittuna poiswietemen (B1 Am 1:15 ja Päämiehens, B2–4 ja Pähmiehens ynnä)
 • Spe 1642 K4 lucuans on 13. Personat heitä, heidhän praesidentins cansa
 • As 1729c B1b Caxi Kirwest warrein canssa
 • As 1772n 5 pitä sakon [luvattomasta viinanpoltosta] – – kahdenkertaisexi tuleman, ynnä sen kanssa että Pannu ja Kalu [ulosmitataan]
 • Alm 1780 A10b Wielä melkein lämmin ilmasa tarpellisen sateen canssa
 • Gan 1788a 1 Neuwwo tarpeellisimmistä Lääkityxistä – – Nijtten ulospannun määrän ja hyödytyxen kansa
b
välikappaleesta, keinosta, tavasta: jonkin avulla, kautta
Esimerkit
 • A I 019 mactas nin mös sielu sinun pyhein sanais cansa, aina wiruoitetta
 • A I 243 sine wlgosweijt sinun oman Canssas Israelin, Egiptin maalda – – wlgosoijettun käsiwardhen cansa (B1–4 Jer 32:21 käsiwarrella)
 • A II 124 Mene rauhan cansa (B1–4 Mk 5:34 rauhaan)
 • A II 501 eipe me waella caualuxen cansa (B1–4 2 Kor 4:2 cawaludella)
 • A III 42 (Westh 87) Catzo sinun armolisten silmeis cansa
 • Martti 37 (Lju 1601 39, Koll 1648 61) ottakan perimisens omaxens laillisten tunnustaiadhen ia duomion cansa
 • Sor 1621 203 [Juutalaiset] Owat mös lohduttanet heitäns sen cansa [nim. ympärileikkauksella]
 • Varia 1641a 46 Me sentähdhen tämän canssa käskyn annam
 • Spe 1643 E4 Me Christina Jumalan Armon cans Ruodzin, Göthein ja Wendein wloswalittw Drottningi (ruots. med Gudz Nåde)
 • LPet 1649 B1a ne ylönwijsat jotca oman järkens cansa tahtowat caicki Jumalan salaisudetkin tutkia
 • As 1666a A3a hän pitkämielisydens cansa toisinans sencaldaisi Jumalattomi – – ombi säästänyt
 • Forseen 1738 66 (RWL 1759 52, RWL 1808 54) ando pitä kirjallisesti tapahtuman cahden miehen todistuxen canssa
 • Weg 1747 1103 muutoin he [rukoilijat] pettäwät itzens ja ainoastans tekewät syndiä heidän Rucouxens cansa
 • As 1757z 4 [Rikollisen pitää] ruumijn canssa – – rangaistuxi tuleman
 • STS 1775 3b Santa-maa sitä wastan taitaan – – sawen kanssa tehtää multamaisexi
 • STS 1776 56 senkallaisia pitkiä housuja lammas nahwoista, joitten kanssa taittan käydä wedesä ilman uppomata
 • Alm 1795 B6a Kello neljä jälkeen puolen päiwän aljetaan [heinänteko] karhoomisen kanssa
c
näkökohtaa, suhdetta ilmaisemassa: jonkin suhteen, jonkin kohdalla, jonkin ollessa kysymyksessä
Esimerkit
II
adverbina
1
myös, lisäksi
Esimerkit
2
mukana, mukaan
Esimerkit
 • Martti 129 (Lju 1601 100) [Ne henkilöt] quin seuras ia cansa matkas silloin olit, cosca työ tehtin (Koll 1648 173 joucosa cumpanina)
 • Sor 1621 77 [Monet] sijnä uscosa cuin heidän Herroillans on, tahtowat cansa olla
 • Sor 1625 656 ettei Jumalan apu ia hywästisiugnaus sijnä cansa ollut
 • Spe 1642 H1 rangaistan ne Befäleistä, jotca sijnä cansa olit
 • Flor 1702 C4a Myötä onni (hywä eli paha) cuusesakin; canssana carangosakin
 • Flor 1702 C6b Pane paha matcaan, mene itze canssa, eli myötä, eli perän
 • Gan 1783 9 Ruottis pannaan kahdet kynttelin saxet arkuun kans kuin joku kuoloo
asti ja kanssa mukaan lukien
Esimerkit
 • As 1748j 4 [Kiertäviä mustalaisia pitää] rangaistaman, Mies neljästä nijn cuuteen parijn asti ja canssa, ja Waimo colmesta nijn wijteen parin asti ja canssa
 • RWL 1759 59 (RWL 1808 60) myyjän lapset ja rinda-perilliset – – weljesten ja sisarusten lapsijn asti ja canssa (Forseen 1738 74 asti, ynnä lukein; ruots. til och med)
 • As 1766cc 1b Frouawäen waattenparsi, mahta – – saada tehdä neljäs osa kynärästä asti ja kansa
 • Liz 1768 80 N. 1:stä nijn N 11:neen asti ja kanssa