kustantaa

v.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
 • JlisP 67 kustannan < Gadolin
 • G I 516c kostar på, impendo; förefaller tungt, swårt; paljo se hänelle kustantaa det kåstar honom mycket; poikansa kustansi papixi påkostade sin son til präst; kustansi kouluun, mjehexi kostade på honom til karl, höll honom i schola; se hänen päällens kustandaa i.e. koittaa päälle, det är svårt; ~ kostaan, kustata
1
suorittaa kulut, maksaa, rahoittaa; myös kuv.
Esimerkit
 • As 1723a B3b mitä läkityxist ja läkärin pääle, tule custanetux
 • As 1747h 2 [Malmien louhiminen epätaloudellisena] peljättä muut nijden päälle jotakin custandamasta
 • Ber 1775 3 joku siitä warasta, jolla hän [Luoja] on itzekungin siunannut, ei tahdois jotan kustanda terweydensä päälle
 • Elgf 1777 315 sinä kerran olet kustandanut minun päälleni, ja minun edestäni wuodattanut sinun weres (Elgf 1763 315 culuttanut)
 • Wirz 1778 12 ei heillä [vanhemmillani] waraa ole sen [menestykseni] päälle kustanda
 • Gan 1784 101 me kustannamme hänelle ruan
 • Varia 1802 35 taitan paljan walda ojan päälle wapasti kustannetta 10 Riikintalaria
 • Ran 1803 219 [Jumala] on enemmin teihin kustandanut kuin muihin
erik. kannattaa, maksaa vaiva
Esimerkit
2
olla jonkin hintana, viedä kustannuksia, vaatia, edellyttää; us. kuv.
Esimerkit
 • Weg 1747 616 minun pitä – – custandaman minun ruumini tytymisexi ja cunniaxi minun [ahneudella hankitut] tawarani
 • Wirz 1768 146 Kiwinen sydän pitä lihaisexi tuleman; tämä kustanda paljon työtä
 • Wirz 1778 8 sielut, jotka Hänelle [Jeesukselle] Hänen pyhimmän ja kallimman werensä kustandanet owat
 • Elgf 1777 217 Kuinga paljon se kuitenkin kustanda, että senkaldaiset ihmiset oppiwat astuman wissejä askeleita (Elgf 1763 217 maxa)
 • Alm 1801 B5a [Huonokuntoisen pellon muokkaus] kustandaa wähimmäxikin kahden eli kolmen werran työtä ja waiwaa