nuorukainen

s. ja a.

Näytä:  Koko artikkeli  |  Jäsennys  |  Ensimmäiset esimerkit
Leksikkoesimerkit
1
nuori (aikuinen) henkilö; )( vanha, keski-ikäinen; myös adjektiivina
a
nuori mies
Esimerkit
 • A I 697 mös norucaijsellen Dauidhillen wscaluxen ja wäedh lisesit (Gumm. 477 Dauid adolescenti)
 • Sor 1621 639 (B1–4 Mk 16:5) quin he olit haudan sisälle menneet, nijn he näit yhden Nuorucaisen istuwan oickialla puolella (A II 158 Noricaisen)
 • Sor 1621 656 Engeli osotti hänens yhden nuorucaisen muodolla
 • B1–4 5 Ms 32:25 pitä miecan heitä raateleman – – Sekä nuorucaiset ja neidzet (A I 112 Nooricaijsen, A III 444 piltit)
 • B1 1 Sm 25:9 Dawidin nuorucaiset sinne tulit, ja caicki nämät sanat puhuit (B2–4 palweliat; VT 1992 miehet)
 • B1–4 2 Ak 34:3 wielä nuorucaisna ollesans, rupeis hän [Josia] edzimän Isäns Dawidin Jumalata
 • B1–4 Ap 23:18 [Paavali] rucoili minua tätä nuorucaista sinun tygös saatta (A II 378 Noricaisen)
 • As 1648 A2a maan miehenpuolet – – [ovat] täytynyt ulostlähte [sotaan], ia nijn monda nuorucaista ia urhollista sotamiestä sinne jädhä
 • Menn 1699 B5b [Portto] Miehill itzens näyttelepi, Nuorucaisill taritzepi
 • As 1733a 7 studerawaisille Nuorucaisille Academioisa ja Schouluisa
 • As 1770v 3 Maamittari, mahta awuxens otta yhden examineratun eli luetetun Nuorucaisen
 • Cygn 1774 102 rukoili Salomo – – että hän, joka wielä oli nuorukainen Ruhtinas, taidais toimella hallita
 • EEFro 1777 378 Sinä Sulhanen Siveä Sinä Nevat nuorukainen
 • Gan 1784 125 Yxi nuori Nuorukainen Immin-tuskahan tulowi
 • As 1794d A2a heidän piti – – liehoittamaan heidän mielensä ja sydämmensä rakkauteen Meidän nuorukaista Kuningastamme kohtaan
 • As 1807f 4 toiwon, että Maakunnan hywän tapaiset nuorukaiset – – taipuwat Sota palwellusta ottamaan
b
nuoresta ihmisestä sukupuoleen katsomatta
Esimerkit
 • A III 209 caikein Somalaisten, wanhoin, nin mös Norucaisten
 • B1–4 5 Ms 28:50 Herra lähettä Canssan sinun päälles – – joca ei carta wanha, eikä armaidze nuorucaista (A III 787 Noricaista; VT 1933 nuorta)
 • HLilius 1728 5 [Mies] Awioxensa aneli, Otti ollen ohehensa – – Neitzykäisen nuorucaisen, Cucan Cunniasucuisen
 • Weg 1749 1095 Tule tänne sinä Nuorucainen, nuori mies ja Neitzy
 • GGCal 1755b 371 [Kuolema] ottawi omaxi, Millon neiton nuorukaisen, Millon miehen miehullisen
 • As 1762aa 8 [Väestöluettelosta puuttuvat] aiwan wanhat ja nuorucaiset, pitä Casanin Gouwernementin Annettaman Asujamixi
kuv.
Esimerkit
 • Weg 1749 315 se hengellisesti eläwä ihminen, lapsesta wahwistuu nuorucaisexi, sijtä taas täydexi miehexi
2
(poika)lapsi; lapsi-ikäinen, alaikäinen; )( aikuinen, täysi-ikäinen
Esimerkit
 • A III 636 (B1–4 Joel 2:15) ychtencutzucat ne Wanhimmat, ychtenwieket ne Norucaiset ia Imeueiset (A III 116 Nooricaiset; VT 1992 lapset; saks. 1545 die Jungenkinder)
 • Hemm 1605 L5b (WK 1701 121:2) Yx piltti piscu nuorucainen, Kyll caunucainen lapsucainen, On teille syndyn neidzest nuorest
 • B1–4 1 Kn 11:17 Hadad oli wähä nuorucainen (VT 1992 pieni poika)
 • B1 Jh 6:9 Täsä on yxi nuorucainen, jolla on wijsi ohraista leipä ja caxi cala (B2–4 poicainen)
 • Eras 1670 160 Halpa Waatteen parsi sopi Nuorucaisille hywin
 • Varia 1761 B2b [Kehotan teitä] Rackat Nuorucaiset – – että te ahkeroitzette hywäntapaisixi Ihmisixi tulla
 • Liz 1780 249 opettailla on parempi – – kysymysten ja wastausten kautta saatta [oppilaita] parempaan waloon ja ajatuxeen, semmenkin mitä nuorukaisijn ja kasvaisijn tule
 • As 1798c 20 tarwitan 2 poika 15 eli 16 ajastajan wanhaa olkia leikkamaan – – Ne Talonpojat, joilla senlaisia nuorukaisia on, owat welkapäät niitä lähettämään Kartanoon
 • As 1800a 4 joilla on se edeswastattawa wirka uskottu, että olla nuorukaisten Johdattajat ja opettajat
lak. alaikäinen, holhouksen alla oleva
Esimerkit