Hemminki Maskulainen – virsirunoilija

Hemmingin virsikirja 400-vuotias
Eurooppalaista virsirunoutta

Raamattuvirsistä omiin virsiin

Mitä Hemminki sanoi?

Miten Hemminki sanoi?

Hemmingin sanat

Kansanrunoudesta tyylikeinoja
Miten Hemminki kirjoitti?
Hemmingin perintö
Lähteet
Liitteet

Teksti: Anna Viinamäki
Toimitus: Raija Miikkulainen

Heinäkuu 2005

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS
Helsinki

©  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus