Arbetsmarknadstermer

FackTerms lista över arbetsmarknadstermer har flyttat till adressen http://kaino.kotus.fi/www/ordlistor/fackterm.html.