Robin Fortelius:

Elementär webbterminologi

Språkbruk 1/1996

Direkt till ordlistan

Det världsomspännande informations(hanterings)systemet WorldWideWeb, som är en del av det logiska nätet Internet blir allt populärare. Både organisationer, myndigheter och företag tillhandahåller information som du kan läsa i de grafiska användargränssnitt som informationslämnarnas hemsidor erbjuder.

Hemsidorna är organisationernas startsidor som ofta – förutom information – innehåller pekare eller länkar som leder vidare till intern eller extern information på fler sidor inom samma organisation eller till helt andra organisationer. Länkarna består av utskrivna nätresurser med inprogrammerade nätadresser, så att du inte behöver komma ihåg dem själv.

De nätresurser som skapas bildar noder eller mera populärt kallat webbplatser. På bildspråk kallas de påfarter till de mångomtalade elektroniska motorvägarna. I praktiken är de elektroniska motorvägarna höghastighetsnät som består av digitala flertjänstnät eller tjänsteintegrerade digitalnät. Dessa är stommen eller infrastrukturen inom informationstekniken i kunskapssamhället. De snabba näten med sin lättillgängliga information kallas numera också kunskapsmotorvägen och är en viktig del av samhällets IT-strategi. IT betyder informationsteknik, ofta felbenämnt som informationsteknologi.

För att du skall kunna surfa i cyberrymd eller mera prosaiskt uttryckt navigera i informationsvärlden på webben, behöver du en nätläsare eller bläddrare i din dator. Detta är ett klientprogram, där den del av programmet som visualiserar informationen finns i arbetsstationen, medan den del som hanterar informationen och dataöverföringen finns i webbhanteraren. Dessutom skall man ordna ett abonnemang till Internet via en Internetleverantör eller Internetoperatör. Webbhotell kallas sådana Internetleverantörer som erbjuder företag och organisationer annonssidor på sina webbhanterare.

För den som verkligen söker information på nätet finns speciella söksystem, vilka underlättar informationsåtervinningen. Eftersom de nya söksystemen anses vara så sofistikerade, men samtidigt i sin grafiska utformning mera lättanvända jämfört med de tidigare kommandobaserade systemen, har de fått en ny benämning, sökmaskiner.

Internet stavas för övrigt än så länge med stort I, medan den rekommenderade förkortningen av World Wide Web är ordet webb, även om www också förekommer.

Ordlista

Svenska Finska Engelska
användargränssnitt käyttöliittymä user interface
arbetsstation työasema work station
cyberrymd, informationsvärld syberavaruus cyberspace
dataöverföring tiedonsiirto data transfer, data transmission
elektronisk motorväg elektroninen moottoritie electronic highway
hemsida kotisivu home page
höghastighetsnät nopea verkko high speed network
informationslämnare tiedontuottaja information provider
informationshanteringssystem tietojärjestelmä informations system
informationsteknik tietotekniikka information technology
informationsåtervinning tiedonhaku information retrieval
Internetleverantör, Internetoperatör - Internet operator
klientprogram asiakasohjelma, pyyntösovellus client program
kunskapsmotorväg, kunskapens motorväg tiedon valtatie information highway, infobahn
logiskt nät looginen verkko logical network
länk, pekare linkki link
nod solmu node
nät- eller webbläsare, (bläddrare) selain browser
nätresurs - uniform resource locator
nätadress verkko-osoite net address
sökmaskin, sökrobot, söktjänst hakukone search engine
söksystem hakujärjestelmä search system
tjänsteintegrerat digitalnät digitaalinen monipalveluverkko integrated services digital network; ISDN
webb (www, WWW) WWW, web, veppi, seitti Web, WWW
webbhanterare, webbserver WWW-palvelin WWW-server
webbplats www-sivusto web site

Artikeln ingick i Språkbruk 1996:1