Sananselityksiä

Ison suomen kieliopin
 termejä

 

Koonneet: Riitta Korhonen ja Maria Vilkuna
Verkkototeutus: Jari Vihtari

 

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA 1 
ISSN 1796-041X,
ISBN 952-5446-16-6

 

© Kotimaisten kielten tutkimuskeskus  2005