Kaavanimistö
Helsinki Oulunsalo Turku

Kaupunkinimistön historiaa

Lukijalle

Kirjoittaneet:
Ritva Liisa Pitkänen
Janne Saarikivi
Sami Suviranta

Toimittaneet: Mikko Lounela ja Raija Miikkulainen
Taitto: Mikko Lounela

KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA 125
ISSN 0355-5437, ISBN 951-9475-99-0

Elokuu 2003

Copyright © 2003 Kirjoittajat ja  Kotimaisten kielten tutkimuskeskus