Kaupunkinimistön historiaa
Helsingin nimistön vaiheita
Kuvat Kartat Etymologiat

Helsingin Kluuvinlahti


Kartta 2. Vuodelta 1696 peräisin olevassa kartassa erottuu hyvin Töölönlahden pitkulainen jatko, 1800-luvun jälkipuoliskolla täytetty Kluuvinlahti. – Helsingin kaupunginarkisto, Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto: Geografiska delineation över Helsingfors staden hörige fiskevatten och holmar. Lars Forssell. 1696.