Kaupunkinimistön historiaa
Helsingin nimistön vaiheita
Kuvat Kartat Etymologiat

Helsinki: Södernäs

Nimi Södernäs edellyttää tietysti, että nimenantajat ovat asuneet niemen pohjoispuolella. Nimen synty on siis ajoitettava aikaan, jolloin Helsingin kaupunki – tai muu keskeinen asutus – sijaitsi Vantaanjoen suulla, alkuperäisen Södernäsin pohjoispuolella. Mahdollisesti nimi Södernäs on siis peräisin Vantaanjoen Helsingin ajoilta. Toisaalta nimi saattaa olla kaupunkia vanhempikin, sillä jo ennen Helsingin perustamista oli Vantaanjoen suun seudulla toki asutusta. Joka tapauksessa nimi on säilyttänyt muiston ajasta, jolloin Helsingin seudun keskeinen asutus sijaitsi pohjoiseen Sörnäisten alueesta ja nykyisen keskustan seutu oli vielä erämaata.