Kaupunkinimistön historiaa
Helsingin nimistön vaiheita
Kuvat Kartat Etymologiat

Helsingin Töölön kylän nimi

Töölö-nimen vanhojen kirjoitusasujen, sellaisten kuin Thola, Tölå ja Töhlo perusteella on päätelty, että Töölö olisi alun perin ollut joennimi, Töl-å. Suomen ruotsalaisalueiden muiden töl-nimien perusteella on päätelty, että nykyisin ruotsalaismurteissa tuntematon sana töl olisi tarkoittanut suota tai soista lampea. On arveltu, että Töölönlahdestakin olisi käytetty tätä nimitystä.

Entinen 'Töölönjoki', Tölö å taas oli olemassa vielä viime vuosisadalla. Se virtasi nykyisen Pasilan ratapihan paikalla sijainneesta Töölönjärvestä, Tölö träskistä Töölönlahteen.  Joen uomasta on vieläkin jäljellä mitätön oja Eläintarhan puistikossa, ratapenkereen ja Vauhtitien välissä. Joki kuivui, kun Töölönjärvi kuivattiin 1870-luvulla.

Kartta 9: Töölönjärvi
Kuva 12: Töölöjoen uomaa

Töölö-nimeä on yritetty selittää myös suomen kielen perusteella. Mahdolliselta tuntuisi nimen rinnastaminen Hämeen työlä-nimiin. Kenties viime vuosisadalla kuivattu Tölö träsk on ruotsalaisasutusta edeltäneellä ajalla ollut yksi maamme Työläjärvistä. Nimi olisi saanut nykyisen asunsa lainautuessaan suomesta ruotsiin, josta se sitten viimeistään 1800-luvun jälkipuoliskolla lainattiin takaisin suomeen. Nimen voidaan ajatella viittaavaan Pasilan ylänköalueella harjoitettuun työhön, lähinnä kaskeamiseen. Kaskenpoltosta seudulla kertoo mm. 1500-luvun asiakirjassa mainittu Thölo swedh, Töölön kaski.