Kaupunkinimistön historiaa
Turku – keskiajan kaupunki
Kuvat Kartat Etymologiat

Turku 1630-luvulla

Kartta 5. Maanmittari Olof Gangiuksen 1634 laatima asemakaavapiirros on Turun vanhin kartta. – Pihlman & Kostet 1986: 21. Tarkempi kartta.