Kotus - verkkojulkaisut

Pien-Savon pohjoisosan maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1564


Tekijä: Timo Alanen

 

Verkkoon toimittaneet Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen


Julkaisu HTML-muodossa.


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 19
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Helsinki 2010


URN:ISBN 978-952-5446-62-3
ISSN 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus