Johdanto
Sisällys

 

Johan Habermanin maantarkastusluettelo

Pien-Savosta 1620-luvulta

 

 

Toimittanut Timo Alanen

Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen

 

 

  KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA 2 
ISBN 978-952-5446-30-2
ISSN 1796-041X
URN 978-952-5446-30-2 (ISBN)

Helsinki 2007
© Kotimaisten kielten tutkimuskeskus