Kotus - verkkojulkaisut

Lars Röösin Pien-Savon verollepanomaakirjan tilusselitykset vuosilta 1643–1646
(MHA C 1)


Toimittanut Timo Alanen

 

Verkkoon toimittaneet Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen


Julkaisu HTML-muodossa.


Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 20
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Helsinki 2011


URN:ISBN 978-952-5446-61-6
ISSN 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus