Johdanto

Sisällys

 

Säämingin ja Rantasalmen maantarkastusluettelo vuosilta 1562–1563

(VA 6345b )

 

 

Toimittanut Timo Alanen

Verkkotoimitus: Jari Vihtari ja Raija Miikkulainen

 

 

  KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUKSEN VERKKOJULKAISUJA 4 
ISBN 978-952-5446-33-3
ISSN 1796-041X
URN: 978-952-5446-33-3 (ISBN)

Helsinki 2008
© Kotimaisten kielten tutkimuskeskus