Kotus -
  verkkojulkaisut

Omin sanoin
Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta

 

Toimittanut Klaas Ruppel

Julkaisu PDF-muotoisena (noin 24 MB) ja
viittomakieliset videot (WMV): nimiölehti (noin 2 MB), selvitys teoksen linkeistä (noin 1 MB), esipuhe (noin 24 MB) sekä Päivi Mäntylän ja Pia Taalaksen viittomakielinen keskustelu Äidinkieli (noin 42 MB)

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Helsinki 2009

URN:ISBN: 978-952-5446-37-1
ISSN: 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus