Kotus -
	  verkkojulkaisut

Suomen kielen tulevaisuus

Kielipoliittinen toimintaohjelma

 

Kirjoittajat: Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner,
Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies ja Pirkko Nuolijärvi

Julkaisu PDF-muotoisena (noin 2 MB), kannet

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7
Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Helsinki 2009

URN:ISBN: 978-952-5446-40-1
ISSN: 1796-041X

 
© Kotimaisten kielten keskus